איגוד לשכות המסחר: יבוא מוצרי הצריכה לישראל גדל ב- 1 מיליארד ש"ח בשנת 2014 - עליה של 9%

לין: " הצריכה הפרטית במשק היא אחד ממנועי הצמיחה והיא משקפת את תחושת הציבור לגבי יוקר המחייה. אם הממשלה הבאה לא תטפל כיאות ובמהירות ביוקר המחיה, אנו נצפה בצמצום של הצריכה הפרטית, דבר שיפגע בצמיחת המשק."
יבוא מוצרי צריכה למשק רשם עלייה של 9% בשנת 2014 בהשוואה לשנת 2013, המדובר בגידול של 1 מיליארד דולר, כאשר סך יבוא מוצרי הצריכה הסתכם בתקופה זו בכ- 12.6 מיליארד דולר. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומיסים באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתונים מנוכי עונתיות.

בעשור האחרון גדל יבוא מוצרי הצריכה ב- 11% בממוצע בשנה, ובמצטבר עליה של 110% משנת 2004 . נתון נוסף המצטרף לתמונה הוא הגידול בצריכה הפרטית בשנת 2014 בשיעור של 3.8%

יבוא מוצרי הצריכה מתחלק לשני תחומים. האחד, יבוא "מוצרים בני קיימא" דוגמת מכוניות, ריהוט וחשמל ביתי, המהווים כ 43% מהיקף היבוא. והשני, יבוא "מוצרים לצריכה שוטפת" דוגמת מזון, תרופות, כלי בית, ביגוד והנעלה - המהווים כ 57% מהיקף היבוא (נכון לתקופה הנסקרת).

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "הצריכה הפרטית במשק היא אחד ממנועי הצמיחה והיא משקפת את תחושת הציבור לגבי יוקר המחייה. אם הממשלה הבאה לא תטפל כיאות ובמהירות ביוקר המחיה, אנו נצפה בצמצום של הצריכה הפרטית, דבר שיפגע בצמיחת המשק".

מהסקירה עולה כי יבוא מוצרים לצריכה שוטפת רשם בשנת 2014 עליה של כ- 7%, המתבטאת בכ- 500 מיליון דולר לעומת 2013. יבוא זה הסתכם בכ- 7.2 מיליארד דולר.

מפילוח יבוא המוצרים לצריכה שוטפת עולה כי ביבוא מזון ומשקאות, נרשמה עליה של כ-11% שהם כ- 209 מיליון דולר, והסתכם בכ- 2.15 מיליארד דולר; יבוא מוצרי הלבשה והנעלה רשם עליה של כ- 8%, שהם כ-155 מיליון דולר, והסתכם ב- 2.1 מיליארד דולר; ביבוא כלי בית נרשמה עליה של כ- 8%, שהם כ- 59 מיליון דולר, אשר הסתכמה בכ- 778 מיליון דולר; ביבוא תרופות נרשמה ירידה של כ- 5%, המהווים כ- 45 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 826 מיליון דולר; ביבוא יתר המוצרים לצריכה שוטפת נרשמה עליה של 10%, המהווים כ- 122 מיליון דולר, והיקפם הסתכם בכ- 1.36 מיליארד דולר.

במקביל, היקף יבוא מוצרים בני קיימא רשם בשנת 2014 עליה של כ- 10% שהם כ- 500 מיליון דולר והסתכם בכ- 5.45 מיליארד דולר.

מבין המוצרים לצריכה בת קיימא נרשמה עלייה מרשימה של 30% ביבוא כלי תחבורה, שהם כ- 473 מיליון דולר, היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 2 מיליארד דולר. לפי נתוני רשות המיסים, בחודש דצמבר הובאו לארץ מכוניות בכמות פי 3 ממוצע חודשי רגיל, זאת בשל הקדמת רכישות של כלי רכב טרם עדכון הנוסחה של המיסוי הירוק ב- 1.1.15, שעשויה להביא להעלאת שעור המס במספר דגמי רכב. לעובדה זו נוספו גם ציפיות היבואנים לשינוי (החמרה בתנאי הדירוג) בתמריצי מס עבור מערכות בטיחות מתקדמות ברכב, אשר תוכנן אף הוא לינואר 2015.

בנוסף, יבוא רהיטים ומוצרי חשמל ביתיים רשם עליה של כ- 1%, שהם כ- 31 מיליון דולר, והסתכם ב 3.1 מיליארד דולר; ביבוא יתר מוצרי בני קיימא, נרשמה ירידה של 1%-, המהווים כ- 4 מיליון דולר, ובסיכום כ- 336 מיליון דולר.
למידע נוסף בתחום זה