נשיא איגוד לשכות המסחר: מפלגה המבקשת להציב במצעה הורדת יוקר המחיה, חייבת לכלול הפחתת רמת המיסוי על רכישת והחזקת רכב ב-50%

כל מפלגה שמדברת על הורדת יוקר המחיה חייבת להציב במצעה את הפחתת המיסוי על רכבים והשימוש בהם ב- 50%. בדרך זו נגדיל את ההכנסה הפנויה של משפחה ממוצעת ואת ההשקעה הפרטית בחינוך ובריאות, שכן זוהי תכליתו המרכזית של המהלך להפחתת יוקר המחיה, כך אמר עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר בקריאה לראשי המפלגות.

מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי לאורך השנים חל שינוי רוחבי בהחזקת רכבים בישראל: בין השנים 2002 ועד 2013 חלה עליה של מעל 10.5% בהחזקת מכונית אחת ומעלה בכלל משקי הבית. כך בשנת 2002 - 56.7% מכלל משקי הבית החזיקו מכונית אחת ואילו בשנת 2013 67.3%. כמו כן, נמצא כי בשנת 2002 נרכשו 120,000 רכבים ואילו בשנת 2014 הכמות כמעט והוכפלה – נרכשו 214,000 רכבים.

 
לדברי לין, "מחירה של מכונית אירופאית ממוצעת אצל היצרן הוא כ-55,000 ₪, ואילו המסים שמשלמים עליה בישראל מגיעים לכ-72,000 ש"ח ללא חישוב ההוצאות שקשורות בייבוא. כמו כן, משפחה ממוצעת, שלא יכולה לתפקד ללא רכב ובמיוחד משפחות ממעמד הביניים, מוציאה על הרכב הפרטי 20,000 ש"ח בשנה. את שתי ההוצאות הללו חייבים לקצץ בחצי."
 
לדעת לין, שנת 2015 יוצרת את האפשרות לבצע מהלך זה מבלי לפגוע בתקציב המדינה,  באמצעות מספר מקורות כספיים זמינים, ביניהם:
א. רמת החובות של המדינה בתקציב 2015 ירדה ב-28 מיליארד ש"ח. הכלכלה הישראלית כיום חזקה, לאור מדיניות תקציבית אחראית.
ב. בשנת 2015 המדינה תחסוך כ-5 מיליארד ש"ח על יבוא אנרגיה. ההוצאה הלאומית על יבוא אנרגיה היא בהיקף של 20 מיליארד ש"ח, דבר שמעניק משאבים מצוינים.
ג. בשנים האחרונות חל שינוי מבני בהיקף רכישות כלי רכב: בעוד בשנים 2002/3 נרכשו 120 אלף רכבים, בשנת 2014 נרכשו 240 אלף רכבים. הכנסות המדינה כמעט הוכפלו מרכישת כלי רכב. הצעד יוצר עודף הכנסה גבוה למדינה.
ד. האחרון, ואולי החשוב ביותר – המדינה מעניקה לחברות החזקות במשק הטבות מס בהיקף של כ-8 מיליארד ש"ח על חשבון כלל המגזר העסקי. "מדובר בבלוף שלא יתואר על פי החוק לעידוד השקעות הון, שלא מעודד השקעות הון אלא מעודד ביצוע יצוא בלבד. אם באמת היו מעניקים הטבות מס למי שיבצע בפועל השקעת הון, בפריפריה, באילת או בדימונה, ניתן יהיה לקצץ הטבה זו בחצי לרמה של 4 מיליארד ש"ח", מוסיף נשיא איגוד לשכות המסחר.

 "אם במערכת הבחירות הנוכחית ראשי המפלגות עוסקים בדרכים לשיפור רמת החיים בישראל, להורדת יוקר המחייה, ולהשבחת איכות החיים, הדרך הנכונה היא הפחתת המיסוי על רכב. שנת 2015 חייבת להיות שינוי מבני טוטאלי בכל מה שקשור במיסוי הרכבים ויש לנו את האמצעים והמשאבים לפתור זאת".

למידע נוסף בתחום זה