איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: בשנת 2014 גייסו 4 מנפיקי תעודות הסל מעל 11.5 מיליארד ש"ח

ענף תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף שנת 2014 נכסים בהיקף של למעלה מ-118 מיליארד ₪ . שוק תעודות הסל צמח בשנת 2014 בלמעלה מ-16.5%. בדצמבר 2014 - ענף תעודות הסל גייס למעלה מ-1.1 מיליארד ₪. הישראלים יוצאים להשקעות לחו"ל - מעל 8.3 מיליארד ₪ הופנו ב-2014 להשקעות בתעודות על מניות ואג"ח בחו"ל. הבורסה בתל-אביב ממשיכה להתייבש - בשנת 2014 נפדו מעל 1.2 מיליארד ₪ מתעודות סל על מדדי מניות בארץ.
הגם הטלטלות בבורסות העולם בחודש החולף, הרי ששנת 2014 מאירה פנים לענף תעודות הסל בישראל, שקרוב לשיא כל הזמנים - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בשנת 2014 הושקעו למעלה מ-7.4 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל, ועוד כ-900 מיליון ₪ על ממדדי אג"ח בחו"ל (יחד כ-8.3 מיליארד ₪). מנגד, נפדו מעל 1.2 מיליארד ₪ בתעודות סל על מדדי מניות בארץ. המגמה של הפניית השקעות לחו"ל נמשכה גם בחודש דצמבר 2014, כשהופנו מעל 670 מיליון ₪ בחודש החולף על תעודות מנייתיות בחו"ל, כשמנגד נפדו מעל 730 מיליון ₪ מתעודות מנייתיות בארץ".

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש דצמבר 2014 קצת מעל 118 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-118.4 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש נובמבר 2014, כשהירידה נובעת מירידות במדדי מספר בורסות בעולם".

עוד עולה מבדיקתו של סולומון כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש דצמבר 2014, הינה: כ-23% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-27.1 מיליארד ₪, כ-31% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-36.7 מיליארד ₪, כ-18.6% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-22 מיליארד ₪, וכ-21.5% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של 25.4 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

סולומון ציין כי, בחודש דצמבר 2014 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-592 מיליון ₪), ואחריה קסם תעודות סל (כ-463 מיליון ₪). תכלית תעודות סל היא גם המגייסת המובילה מתחילת השנה (מעל 3.5 מיליארד ₪), ואחריה פסגות תעודות סל (כ-3.3 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.1% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.2% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 13% משוק תעודות הסל."

שוק תעודות הסל בישראל צמח בשנת 2014 בשיעור של מעל 16.5%, והצליח להכפיל את היקף הנכסים המנוהלים בתוך 5 שנים בלבד. בסוף שנת 2010 ניהל ענף תעודות הסל כ-57.6 מיליארד ₪, לעומת כ-118 מיליארד ₪ שמנוהלים כיום".

רצ"ב 3 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות, מנהלים וניתוח רב-שנתי
למידע נוסף בתחום זה