לין: העלאת שכר המינימום כצעד תלוש העומד בפני עצמו הינו מהלך בלתי אחראי שיגרום לסגירת עשרות אלפי עסקים קטנים

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, הבהיר כי  "איגוד לשכות המסחר תומך בהעלאת שכר המינימום בצורה מדורגת ומתונה. העלאת שכר המינימום כצעד בפני עצמו, ללא יצירת תנאים נלווים שיאפשרו למגזר העסקי לספוג עלות נוספת זו, יהיה מהלך לא אחראי ומסוכן שיגרום לסגירתם של עשרות אלפי עסקים קטנים ויפגע קשות גם בעסקים גדולים". בנוסף, "הפעלת לחצים על הפקידות הבכירה באוצר וניסיון להעמידם תחת לחצים בלתי עניינים, זהו משגה חמור שאסור שישנה"

לין ציין כי קיימת עליית מדרגה משמעותית בכמות העסקים הקטנים שנסגרים מדי שנה. לעומת ממוצע של 37,000 עסקים בתחילת העשור הנוכחי, עלינו לרמה של 42,000 עסקים בשנה החולפת. לדברי לין, סגירתם של עסקים רבים הינה תוצאה ישירה של ההכבדות הבלתי פוסקות המוטלות ללא הרף על גב המגזר העסקי.

לין הדגיש כי התנאים המשלימים שיאפשרו העלאת שכר מינימום מחייבים:

א.    שינוי בחוק של הגדרת שכר המינימום, אשר ימנע העלאת שכר אוטומטית לאלה המצויים ברמות הכנסה גבוהות.

ב.     הורדה דרסטית בתעריפי החשמל.

ג.       הקפאת העלאות מס הארנונה על המגזר העסקי ומתן אפשרות  לרשויות מקומיות המעוניינות בכך להפחית את מס הארנונה.

ד.     גמישות בשעות עבודה נוספות. חישוב על בסיס שבועי או חודשי, כך שהמניין לא יעשה על בסיס יומי.

ה.    בלימת עלויות נוספות שיושתו על המגזר העסקי בתקופת העלאת שכר המינימום.

ו.       כל תוספת ימי המחלה לעובד יהיו מכאן ואילך במימון המוסד לביטוח לאומי.

"יצירת תנאים אלה, בשילוב עם העלאת שכר המינימום, תמנע הרס של עשרות אלפי עסקים נוספים".

 
בנוסף לכך, התייחס לין לביקורת על פקידות האוצר בכל הקשור להעלאת שכר המינימום כאינה הוגנת ומסוכנת לכלכלה. "פקידות האוצר מחויבת בשמירה על האינטרסים הגלובליים של המדינה. אסור לה לפעול בעיוורון ואסור לה לפעול תחת לחצים תקשורתיים או פוליטיים."
עלינו להביע הערכה לכך שדווקא בתקופה של ממשלת מעבר יש באוצר פקידות מקצועית שיודעת לעמוד על עקרונות נכונים ולשמור על האינטרסים של הכלכלה. "

לדעת לין, לא מתקבל על הדעת שהעלאת שכר המינימום במגזר הציבורי תיעשה שלא בדרך של חקיקה. כך גם באשר למגזר העסקי-הפרטי יש להעלות את שכר המינימום רק בדרך של חקיקה. "הפעלת לחצים על הפקידות הבכירה באוצר, פגיעה אישית באמינותם וניסיון להעמידם תחת לחצים בלתי עניינים, במקום להודות להם על עבודתם המסורה, זהו משגה חמור שאסור שישנה."
למידע נוסף בתחום זה