אוריאל לין למשה אשר: פעל בדחיפות לעצירת השביתה שפרצה במכס

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה בדחיפות למר משה אשר, מנהל רשות המיסים, בדרישה כי יפעל בדחיפות, בכל דרך הנתונה לו עפ"י הוראות כל דין, כולל פנייה לבית הדין הארצי לעבודה, כדי לעצור את את השביתה שפרצה במכס. "נבקשך לפעול בדחיפות, בכל דרך הנתונה לך עפ"י הוראות כל דין כולל פנייה לבית הדין הארצי לעבודה, על-מנת שלא לאלץ אותנו לעשות את אשר רשויות המדינה חייבות לעשות, וזאת כדי למנוע פגיעה אנושה בשירותי מינהל המכס למגזר העסקי, ליבואנים וליצואנים, ולגרום להפסקת העיצומים במכס. אנו מקווים כי העיצומים במכס יופסקו לאלתר וימנעו את הצורך מאיתנו לעתור לבית הדין לעבודה בבקשה להוצאתם של צווי מניעה כנגד עובדי המכס."

אתמול (15.12.14) החלו עובדי רשות המיסים בעיצומים, תוך שהם מונעים כניסתן של סחורות מיובאות אל מדינת ישראל ויצוא מוצרים לחו"ל. לדברי לין, "בחירתם של עובדי רשות המיסים לפגוע בבטן הרכה של המשק במדינת ישראל, ע"י סגירה בפועל של שערי הכניסה והיציאה של סחורות מהווה פגיעה אנושה במגזר העסקי ובציבור בכללותו. אין ספק כי במסגרת סכסוך עבודה, שהוכרז עפ"י דין, יש זכות לעובדים לנקוט בהליכים ארגוניים. אך לצערנו, עובדי רשות המיסים בוחרים לפעול בדרך של "נוכחים בעבודה" אך "לא עובדים" – מקבלים שכר, אך לא נותנים שירות ואף מונעים שירות. המדובר בהתנהלות בלתי ראויה ובלתי מידתית, תוך פגיעה קשה במשק."

"לכל דבר עת ומקום: דווקא בתקופה זו שבין הכנסות, בתקופת בחירות, שאין שר אוצר במשרה מלאה במשרד האוצר, התנהלות כזו של עובדי הרשות המיסים מציגה את ציבור העובדים כמי שמנסים לנצל "הזדמנות" לפגוע בציבור הרחב, בחוסר אחריות המצופה משליחי ציבור אחראיים, כמו עובדי המכס.
למידע נוסף בתחום זה