חטיבה חדשה באיגוד לשכות המסחר: "חטיבת בטיחות אש"

איגוד לשכות המסחר הקים חטיבה ענפית חדשה: "חטיבת בטיחות אש". החטיבה כוללת יבואנים, יצרנים, קבלנים מבצעים, ויועצי בטיחות והדרכה המתמחים בתחום בטיחות האש.
מטרת הקמת החטיבה החדשה הינה לקדם את תהליך ההסדרה של ענף בטיחות האש וייצוג החברים בענף בפני גורמי רגולציה וגופים סטטוטוריים, כגון נציבות כיבוי אש ומכון התקנים הישראלי.

באסיפה הכללית הראשונה של החטיבה, שהתקיימה ביום שני ה-27/10/2014, אושר תקנון החטיבה ונבחרה הנהלה בת 8 חברים שבראשה עומדת יו"ר החטיבה, עו"ד נטלי אבן מחברת ״פילו אש״.

יו"ר החטיבה, עו"ד נטלי אבן, אמרה באסיפה כי בכוונת החטיבה לפעול למען העלאת יוקרתו ומקצועיותו של ענף בטיחות האש, וכי הכוונה היא להפוך את החטיבה לעמוד תווך בישראל אשר יביא להסרת חסמי שוק ויצירת תחרות הוגנת.

כמו כן, הוסיפה אבן כי "בכוונתנו לפעול לשם הכרה במעבדות שהוסמכו על ידי גופי הסמכה הנכללים בהסכם ההכרה הבינלאומי עליו חתומה הרשות להסמכת מעבדות בישראל, כבעלות מעמד שווה למעבדות עימן למכון התקנים הישראלי יש הסכם הכרה, ובכך להסיר מחסום שוק עיקרי ומהותי ולהביא להיזון חוזר בין בטיחות אש לעלויות יזם ולחסכון למשק".

באיגוד לשכות המסחר פועלות 80 חטיבות ענפיות במגוון רחב המקיף את כלל פעילות המשק בישראל.
 
בתמונה: עו"ד נטלי אבן, יו"ר חטיבת בטיחות אש באיגוד לשכות המסחר
למידע נוסף בתחום זה