יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל מזהיר את יו"ר הכנסת מפני גורם נוסף ליוקר המחיה

יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל מזהיר את יו"ר הכנסת מפני גורם נוסף ליוקר המחיה: ביטול נקודות הזיכוי לעובדים הזרים תיצור אפליה בינם לבין העובדים הישראלים ויביא לחיסול החקלאות בישראל ולעלייה במחירי הפירות והירקות מבדיקת התאחדות החקלאים החדשה בישראל מדובר בתוספת מס של כ- 480 ₪ לחודש פר עובד ובחישוב שנתי של כ- 144,000,000 ש"ח לחקלאים.
יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל באיגוד לשכות המסחר, מר אברהם דניאל,
פנה ליו"ר הכנסת, ח"כ יולי יואל אדלשטיין, בבקשה שיורה לוועדת הכספים של הכנסת, בראשות ח"כ ניסן סלומיאנסקי, להתכנס בדחיפות כדי לדון בהחלטת משרד האוצר מיום 7.10.14 לבטל את נקודות הזיכוי להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות.

לטענת דניאל, ההחלטה יצרה הפליה בין העובדים הזרים שבסיעוד לבין העובדים הזרים שעוסקים בתחומים אחרים, כך שמרבית העובדים הזרים יעדיפו לעזוב את ענף החקלאות, מה שעלול להביא לחיסול הענף ולעלייה במחירי הפירות והירקות, כך שהם יהיו זמינים לעשירים בלבד.

עו"ד דן כרמלי, סמנכ"ל ליחסי ממשל, כנסת וחקיקה באיגוד לשכות המסחר, אמר כי מדובר בסתירה פנימית ובמצב אבסורדי, לפיו מצד אחד יש תלות חיונית בהעסקת כח אדם זר ומצד שני מטילים עול על מעסיקי כח אדם זר ומענישים אותם. ללא ידיים עובדות זרות לא תהיה חקלאות במדינת ישראל, ואם יהיה יקר מידי להעסיק עובדים זרים, לא תהיה חקלאות בישראל.

לדברי דניאל: "מזה זמן רב אנו מתריעים בפני משרדי הממשלה ובפרט אל מול משרד החקלאות ופיתוח הכפר כי הגיל הממוצע של החקלאים הוא 64 שנים (קשישים), ונותרו 5,000 חקלאים המייצרים את התוצרת החקלאית הטרייה לאזרחי מדינת ישראל. לאור המצב שממשלת ישראל ממשיכה להטיל על החקלאים אגרות, מיסים ולהעלות את מחירי ל-2.47 ₪, מה שלא קיים באף מדינה ממדינות ה-OECD, אין דור המשך בחקלאות בשל חוסר רווחיות הענף."

"בשנת 1993 התקבלה ההחלטה להבריא את כלכלת ישראל, ובמסגרתה הוחלט על הטלת מיסים ואגרות על מעסיקי עובדים זרים בענף החקלאות, על מנת ליצור תמריץ להעסקת עובדים ישראלים בענף. מאז ועד היום, הטלת המיסים והאגרות לא הצליחה להביא את הישראלים לעבוד בענף זה.

כמו כן, ביום 7 באוקטובר 2014 חתם שר האוצר על תקנות מס הכנסה לפיהן החל מ- 1.1.2015 יבוטלו נקודות הזיכוי לעובדים הזרים, (מלבד העובדים הזרים בסיעוד). מצב אשר יצר הפליה בין העובדים הזרים שבסיעוד לבין העובדים הזרים שעוסקים בתחומים אחרים.

לטענת דניאל, ביטול נקודת הזיכוי לעובדים הזרים בגובה של כ- 480 ₪ לחודש לכל עובד, יאלץ את החקלאי לשלם עלות זו במקום העובד הזר, מה שיהווה בסופו של יום חסם משמעותי וייאלץ חקלאים רבים לסגור את משקיהם. בחישוב שנתי מדובר בתשלום של כ- 144,000,000 ש"ח לחקלאים.
למידע נוסף בתחום זה