לשכת המסחר: יש לתמוה על כך שכאשר עושים מאמצים לצמצם את הגירעון התקציבי, ממשיכים להעניק הטבות מס מפליגות על סך 7.8 מיליארד

לין בתגובה לתחזית האוצר לפיה הטבות המס לתעשייה בתקציב המדינה לשנת 2015 יעמדו על 7.8 מיליארד ₪ : יש לתמוה על כך שכאשר עושים מאמצים לצמצם את הגירעון התקציבי, ממשיכים להעניק הטבות מס מפליגות על סך 7.8 מיליארד ש"ח לקומץ חברות, על חשבון המגזר העסקי כולו.
חוק עידוד השקעות הון במתכונתו הנוכחית מבוסס כולו על הולכות שולל של הציבור בישראל, שכן אין זה כלל חוק לעידוד השקעות הון אלא חוק שהוא בעיקרו לעידוד הייצוא התעשייתי.

"מאד תמוה שבעוד שנאבקים בצמצום הגרעון התקציבי, ממשיכים להעניק הטבות מס בשווי 7.8 מיליארד ₪ לקומץ חברות תעשייה חזקות ומבוססות, מכוח חוק עידוד השקעות הון". כך אמר הבוקר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בתגובה לתחזית האוצר לפיה הטבות המס לתעשייה בתקציב במדינה לשנת 2015 יעמדו על 7.8 מיליארד ₪.

"מדובר בהימשכו של מצב מעוות לפיו כלל המגזר העסקי נושא בנטל מס כבד על מנת להעניק הטבות מס מופלגות לקומץ חברות חזקות ומבוססות. חוק זה מהווה אפליה משוועת בתוך מגזר התעשייה עצמו, שכן מההטבות נהנות מעט חברות התעשייה לעומת כלל חברות התעשייה".

לדבריו, "חוק עידוד השקעות הון במתכונתו הנוכחית מבוסס כולו על הולכות שולל של הציבור בישראל, שכן אין זה כלל חוק לעידוד השקעות הון אלא חוק שהוא בעיקרו לעידוד הייצוא התעשייתי. תחת הכותרות של עידוד השקעות הון, מעניקים הטבות מס לחברות המייצאות בהיקף של 25% מהמחזור, ואף יוצרים מוטיבציה לסגור קווי ייצור לשוק המקומי ולפטר עובדים."

"בדרך זו מעלים את נטל המס על המגזר העסקי כולו, בכלל זה עסקים קטנים ובינוניים, היוצרים את עיקר מקומות העבודה במשק. מגזר המסחר והשירותים המהווה 67% מהתוצר העסקי יצר בעשור האחרון 525,000 מקומות עבודה בעוד שהתעשייה, הנהנית מהטבות מס מופלגות אלה, יצרה רק 35,000 מקומות עבודה."

לין קורא לאוצר ולוועדת הכספים בכנסת לנצל את הדיונים על תקציב המדינה לשנת 2015 וחוק ההסדרים במשק המדינה כדי להפסיק את העיוות והאפליה הקיימים בחוק עידוד השקעות הון, ולבנותו מחדש על עידוד וקידום הפריפריה, לצד מסלול מיוחד לחברות בינלאומיות זרות התורמות למשק הישראלי.
למידע נוסף בתחום זה