איגוד לשכות המסחר: בשנת 2013 נוספו למגזר המסחר והשירותים 6,196 עסקים, מתוך 7,504 שנוספו למגזר העסקי

מספר העסקים במגזר המסחר והשירותים עמד על 367,288 בעוד שמספר העסקים במגזר העסקי כולו עמד על 458,471
לין: מגזר המסחר והשירותים הוא בית היוצר של מקומות העבודה בישראל. זהו חלק מובנה בהתפתחות הכלכלה בעולם המערבי כולו.

6,196 עסקים נוספו* למגזר המסחר והשירותים בשנת 2013, שהסתכם ב- 367,288 עסקים, גידול של 1.7% במספר העסקים במגזר זה, לעומת שנת 2012. כך עולה מסקירה שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתוני הלמ"ס ונתוני מע"מ. מדובר בשיעור נמוך מהגידול בשנים האחרונות אשר נע בממוצע סביב 2%.

מהסקירה עולה עוד, כי המגזר העסקי כולו גדל בשנת 2013 ב- 1.6%, שהם 7,504 עסקים, ועמד על 458,471 עסקים. מנתונים אלה עולה כי עיקר הגידול במגזר העסקי נבע ממגזר המסחר והשירותים, אשר מהווה 80% מסך העסקים במגזר העסקי.  עוד עולה מהניתוח כי ענף התעשייה, כרייה וחציבה (שמהווה 5% מהמגזר העסקי) רשם קיטון של שהם סגירה נטו של 306 עסקים ועמד על 24,272 עסקים; ענף החקלאות (שמהווה3%מהמגזר העסקי) רשם גידול של 0.7% (97 עסקים) והסתכם ב- 14,514 עסקים; ענף הבינוי (שמהווה 11% מהמגזר העסקי) הוסיף 1,517 עסקים (2.9%) ועמד על 52,397 עסקים בשנת 2013.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, התייחס לנתונים ואמר: "מגזר המסחר והשירותים הוא כיום בית היוצר של מקומות העבודה בישראל. זהו חלק מובנה בהתפתחות הכלכלה בעולם המערבי כולו. הגיעה השעה כי קברניטי המשק יבינו מגמה זו ואת חשיבותה ליצירת מקומות עבודה, ובכל הנוגע למתן עידוד או הטבות מס לעסקים ינהיגו עקרון של שוויון".

מניתוח ענפי מגזר המסחר והשירותים בלט ענף השירותים המקצועיים, מדעים וטכניים אשר רשם גידול של 2,875 (3%) במספר העסקים החדשים והגיע ל- 95,867 עסקים. ענף שירותי מידע ותקשורת (תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים) הוסיף 651 עסקים (גידול של 3.3%) והגיע ל-19,875 עסקים בשנת 2013, לענף הפעילויות בנדל"ן נוספו 893 עסקים (2.9%) והסתכם ב- 30,911, ולענף שירותי ניהול ותמיכה נוספו 308 עסקים (1.7%) והוא עמד על 18,036.

ענף שירותי אירוח ואוכל גדל ב- 369 עסקים חדשים (1.6%) והסתכם ב- 23,181 עסקים.  ענפי המסחר גדלו ב- 92 עסקים חדשים (0.1%) ועמדו על 91,668 עסקים; מספר העסקים בענף השירותים הפיננסיים גדל ב- 362 (2.8%) שעמדו בשנת 2013 על 12,977, ואילו בענף תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות נסגרו 38 עסקים (קיטון של 0.1%-) והסתכמו ב- 35,448 עסקים. בענפי האמנות הבידור והפנאי נפתחו 269 עסקים (1.5%) והסתכמו ב-18,343 עסקים.

בשירותים המסווגים כאחרים הכוללים פעילויות של ארגוני חברים, תיקון מחשבים, תיקון ציוד אישי, תיקון ציוד לבית וכן מגוון שירותים אישיים אחרים, נפתחו 415 עסקים (2%) והסתכמו ב- 20,982.

למידע נוסף בתחום זה