עליה של 14% בייבוא מוצרי השקעה בשמונת החודשים הראשונים של השנה

מבדיקה שערך איגוד איגוד לשכות המסחר עלה כי חלה עלייה של 14% ביבוא מוצרי ההשקעה . יחד עם זאת, יבוא מוצרי השקעה נמצאים במגמת ירידה של 0.6% מדי חודש בממוצע החל מתחילת השנה, כאשר את עיקר הירידה ניתן לראות בנתוני יבוא מכונות וציוד אשר ירדו בשיעור מצטבר של כ- 10%. בנוסף; יבוא רכבים פרטיים לצורכי עסקים רשם גידול של 15%, יבוא מכונות וציוד רשם גידול של 14% ו- יבוא משאיות, טנדרים, ואוטובוסים רשם ירידה של 9%.
היקף יבוא מוצרי השקעה* (בניכוי עונתיות, לא כולל מטוסים ואוניות) רשם בחודשים ינואר-אוגוסט 2014 עלייה בשיעור של 14% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, שהם כ- 774 מיליון דולר, מכ- 5.59 מיליארד דולר לכ- 6.37 מיליארד דולר. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר.

מבחינת נתוני המגמה ניתן לראות כי נתוני יבוא מוצרי ההשקעה נמצאים במגמת ירידה של 0.6% מדי חודש בממוצע החל מתחילת השנה, כאשר את עיקר הירידה ניתן לראות בנתוני יבוא מכונות וציוד אשר ירדו מינואר 2014 בשיעור מצטבר של כ- 10%.

מאגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, נמסר כי יבוא מוצרי השקעה בכלל, וייבוא מכונות וציוד בפרט, מהווה אינדיקאטור חשוב לצמיחתו של המשק בשנים הקרובות. הירידה בנתון זה נגרמה מההאטה בסחר הבינלאומי, המשקפת את הצמצום בביקושים בעולם, יחד עם זאת מציינים כלכלני האיגוד כי נוכח ההתאוששות של הכלכלות בעולם, אנו צפויים לראות התאוששות גם בסעיף ההשקעות בעיקר לקראת 2015.

מניתוח מרכיבי יבוא נכסי ההשקעה עולה כי יבוא המכונות והציוד, המהווה כ- 65% מכלל יבוא נכסי ההשקעה, רשם בחודשים ינואר-אוגוסט של 2014 עליה של כ- 501 מיליון דולר (14%) לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב- 4.1 מיליארד דולר. (יבוא נכסי ההשקעה כולל יבוא של מכונות וציוד הובלה, ציוד רפואי, מכונות לעיבוד מתכות, מכונות משרדיות, מכונות וציוד יוצרי כח (דוגמת גנרטורים), ומכשירים וציוד תקשורת.)

יבוא כלי תחבורה (למעט אוניות ומטוסים), המהווה כ- 35% מסך יבוא מוצרי ההשקעה, רשם בחודשים ינואר-אוגוסט של 2014 עליה של כ- 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם כ- 273 מיליון דולר, והסתכם ב- 2.26 מיליארד דולר. (יבוא כלי תחבורה כולל יבוא של משאיות, טנדרים, אוטובוסים וכן מכוניות נוסעים לצורכי עסקים).

63% מייבוא כלי תחבורה נבע מייבוא רכבים פרטיים לצורכי עסקים, בהם נרשם גידול של 15%, שהסתכם ב- 1.4 מיליארד דולר. זאת לעומת יבוא משאיות, טנדרים, ואוטובוסים, המהווים כ- 29% מייבוא כלי התחבורה, שרשם ירידה של כ- 9% לעומת התקופה במקבילה אשתקד והסתכם ב- 646 מיליון דולר. סעיף אחר הכולל יבוא של כלי רכב אחרים לצורכי השקעה שאינם מסווגים, המהווה 8% מייבוא כלי תחבורה, הסתכם ב- 190 מיליון דולר, לעומת 38 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 393%.

נוסף על כך, מניתוח נתוני כלל ההשקעה הגולמית במכונות, ציוד, וכלי תחבורה במשק (יבוא וייצור מקומי) ניתן לראות ירידה של כ- 9.6% ברבעון השני של שנת 2014 לעומת הרבעון הראשון של 2014 , מרמת השקעה של 14.1 מיליארד ₪ אל רמה של 12.8 מיליארד ₪. כלכלני האיגוד צופים כי בסעיף זה תחול התאוששות לקראת 2015 בעקבות התאוששות השווקים בעולם.* יבוא מוצרי השקעה: מכונות וציוד הובלה, ציוד רפואי, מכונות לעיבוד מתכות, מכונות משרדיות, מכונות וציוד יוצרי כח (דוגמת גנרטורים), מכונות מיוחדות עבור תעשיות שונות, מכשירים וציוד תקשורת.
למידע נוסף בתחום זה