איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: ענף תעודות הסל בישראל ממשיך לשבור שיאים, ומנהל נכסים בהיקף של כ-114.5 מיליארד ₪

בספטמבר 2014 הושקעו למעלה מחצי מיליארד ₪ בתעודות מנייתיות בחו"ל, כשמנגד, לאור הפחתת הריבית, נפדו כ-800 מיליון ₪ בתעודות פיקדון; ענף תעודות הסל בישראל ממשיך לשבור שיאים, ומנהל נכסים בהיקף של כ-114.5 מיליארד ₪ · בספטמבר 2014 נפדו מענף תעודות הסל כ-140 מיליון ₪· מתחילת השנה גייסו 4 מנפיקי תעודות הסל למעלה מ-8.2 מיליארד ₪

עליות השערים בבורסות העולם בחודש ספטמבר 2014, נתנו אותותיהם גם בענף תעודות הסל בישראל, כאשר למעלה מחצי מיליארד ₪ הופנו להשקעות חדשות בתעודות סל על מדדי מניות בחו"ל - כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "מתחילת שנת 2014 הושקעו כ-5.9 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בחו"ל, כשמנגד המשקיעים ממשיכים לצמצם השקעותיהם בתעודות סל מניתייות בישראל. מי שנפגעת מכך, הינה בעיקר הבורסה בישראל, מאחר ופדיון תעודות מנייתיות בארץ מגדיל עוד יותר את היעדר הנזילות בבורסה, בייחוד בשל העובדה כי תעודות הסל אחראיות כיום לרבע מהנזילות בבורסה המקומית. בחודש החולף גם נקטעה המגמה של הגיוסים בתעודות הפיקדון, זאת בשל הפחתת ריבית בנק ישראל, כך שנפדו כ-800 מיליון ₪ מתעודות אלו".

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2014 כ-114.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת כ-114 מיליארד ₪ שנוהלו בסוף חודש אוגוסט 2014. המדובר בשיא כל הזמנים שמנהל ענף תעודות סל בישראל, שגם צומח בקצב גבוה לאורך השנים (מתחילת השנה ענף תעודות הסל צמח בכ-13%), מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים. הגם הפדיונות הקלים בחודש החולף, הרי שעליות השערים בבורסות העולם, העלו את שווי הנכסים המנוהלים."

מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל הינו: כ-25.2% מושקעים במדדי מניות מקומיים בשווי כספי של כ-29 מיליארד ₪, כ-29% מושקעים במדדי מניות בחו"ל בשווי כספי של כ-33.4 מיליארד ₪, כ-18.5% מושקעים במדדי אגרות-חוב בישראל בשווי כספי של למעלה מ-21 מיליארד ₪, וכ-22% מושקעים בתעודות פיקדון בשווי כספי של למעלה מ-25 מיליארד ₪ (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות)."

לדברי סולומון, בחודש ספטמבר 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-128 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא פסגות תעודות סל (כ-2.4 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם תעודות סל מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית תעודות סל מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.6%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.9% משוק תעודות הסל."

רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2014

(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות) 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

קטגוריה סך כלל הנכסים המנוהלים יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2014 (במיליוני ₪) יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪) אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
ספט-14 דצמ-13
מיליוני ש"ח אחוז מיליוני ש"ח אחוז
מניות בארץ 28,883 25.24 27,903 27.55 -49.11 -660.61 3.51%
מניות בחו"ל 33,410 29.2 25,338 25.01 521.65 5,889.48 31.86%
ממונפות ואסטרטגיות 610 0.53 506 0.5 11.39 124.69 20.52%
אג"ח בארץ 21,118 18.45 19,714 19.46 83.84 699.51 7.12%
אג"ח בחו"ל 394 0.34 277 0.27 73.21 93 42.32%
סל מדדים 4,818 4.21 3,624 3.58 28.18 1,046.41 32.94%
תעודות פיקדון 25,199 22.02 23,933 23.63 -809.89 1,043.69 5.29%
סה"כ 114,431 100 101,295 100 -140.73 8,236.17 12.97%


טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

שם המנהל נכס מנוהל בספטמבר 2014 נתח שוק יצירות/פדיונות בספטמבר 2014 יצירות/פדיונות מתחילת השנה נכס מנוהל בתחילת השנה שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה
קסם 34,695 30.30% -151.86 1,409.18 31,890 8.80%
תכלית 33,356 29.10% -217.6 2,380.41 29,610 12.65%
פסגות 31,613 27.60% 100.32 2,432.40 27,750 13.92%
הראל 14,767 12.90% 128.41 2,014.18 12,045 22.60%
סה"כ 114,431 100% -140.73 8,236.17 101,295 12.97%
             
למידע נוסף בתחום זה