לשכת המסחר עתרה לביה"ד הארצי לעבודה בבקשה דחופה להוציא צווי מניעה נגד שביתות הסולידריות הבלתי חוקיות של ההסתדרות הכללית בכל הקשור לסכסוך עובדי הדואר

איגוד לשכות המסחר הגיש (21.9.14) בקשה לביה"ד הארצי לעבודה להוצאת צו מניעה המורה על הפסקה מיידית של שביתות ההזדהות ו/או כל צעד ארגוני אחר (לרבות עיצומים ו/או הנמכת התפוקה ו/או כל שיבוש ו/או הפרעה אחרים ליחסי, סדרי ושטף העבודה הרגילים והנורמאליים), הקשור לסכסוך עובדי הדואר שיזמה הסתדרות העובדים הכללית בלשכות הבריאות המחוזיות וברשות האכיפה והגבייה ובכל מקום אחר בו כבר גולשת ו/או גלשה שביתת ההזדהות מעבר לשעות בודדות, בהיותה בלתי חוקית.
העתירה הוגשה על-ידי עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר.
כמו כן, באיגוד מבקשים מביה"ד להורות, כי בכל מקום בו תבחר הסתדרות העובדים הכללית לצרף עובדים נוספים לשביתת הזדהות עם עובדי הדואר, לא תתקיים, בכל מקום עבודה נתון שייבחר, שביתה העולה על שעה אחת.

בנוסף, מבקש האיגוד מבית הדין הארצי להורות, כי במקום בו כבר התקיימה שביתת הזדהות עם מאבק עובדי הדואר, לא יכולה להתקיים שביתה נוספת לרבות עיצומים ו/או הפרעה לעבודה ו/או הנמכת תפוקות ו/או כל הפרעה ו/או שיבוש אחרים לעבודה הסדירה והתקינה.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "שביתת הסולידריות של ההסתדרות הכללית חורגת מכל פרופורציות וגלשה מעבר לקריטריונים של סבירות. ההסתדרות במקום לנהוג באחריות ולנהל משא ומתן ענייני ורציני באשר לעתידו של דואר ישראל מעוניינת לעשות שימוש פסול בכוח כדי לכפות את אי היעילות של דואר ישראל על חשבון משלם המיסים. זו גישה פסולה מיסודה. חברה עסקית בבעלות המדינה חייבת להתנהל ביעילות ולא לגלגל הפסדים על גב משלם המסים. "

לדברי לין, "ההסתדרות עורכת הפגנת כוח לשמה על מנת להוכיח שהיא זו השולטת במדינת ישראל. לארגון עובדים אסור לנהוג כך. שביתות הסולידריות חייבות להיות מצומצמות באופיין ולהביע הזדהות וסולידאריות ולא על מנת לגרום במכוון לנזקים קשים לציבור הרחב ולכלכלת המדינה. ההסתדרות אינה נוהגת באחריות לאומית ומתעלמת מהנתונים האמיתיים בהם פועל היום במשק: מצב של אחרי מלחמה ומצוקה תקציבית. –כשמחליטים לנקוט בשביתות סולידריות, צריך לנהוג באחריות לאומית."

עו"ד לויה, מספק בעתירת דוגמה לפגיעה שנגרמה כתוצאה משביתת הסולידריות בלשכות הבריאות: "כך למשל, על פי הידוע לנו, זה מספר ימים שעובדי הלשכות המחוזיות במשרד הבריאות לא מקבלים קהל; לא עונים לטלפונים; לא משחררים משלוחי מזון (למעט מזון טרי); לא יוצאים לבצע דיגום בנמלים. פעולות אלו נעשות ללא קיומו של סכסוך עבודה קיים של משרד הבריאות, אלא כחלק מההתנהגות הכוחנית של הסתדרות העובדים הכללית המבקשת לכפות פתרונות על המדינה במסגרת סכסוך הדואר. עיצומים אלו פוגעים קשות ביבואני המזון, שחלק ניכר מהם הוא חבר בחטיבת המזון בלשכות המסחר, מייצרים להם עלויות נוספות ועיכובים באספקה. פעולות אלו מנוגדות לקו הברור של ממשלת ישראל בעניין הסרת חסמים, זירוז תהליך אספקת הסחורה המיובאת והפחתת עלויות היבוא כדרך להתמודד עם יוקר המחייה.

"שיבושים אלו ממחישים פעם נוספת, כמו במקרים אחרים רבים בעבר, שבהם מיהרה ההסתדרות, בחוסר אחריות משווע, לגרום נזקים לציבור ולכלכלת המדינה, את הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן לגרום לנזקים לציבור רחב של עסקים, שאין להם כל נגיעה לסכסוך, שמישהו קיבל החלטה להפוך אותם לקורבנות, ושהם אלו שבאופן בלעדי יצטרכו לשאת בנזקים מבלי שמי שגרם לאותם נזקים ייתן על כך את הדין."

בעתירה נכתב עוד כי: "המצב הקיים היום הוא שההסתדרות מרחיבה את הסכסוך של עובדי הדואר לעבר מקומות עבודה בלתי מעורבים, שאינם צד לסכסוך, אין להם יכולת להשפיע על הסכסוך, וששביתת ההזדהות בכל אותם מקומות עבודה רק יוצרת נזקים לציבור, לעסקים, למשק ולכלכלת המדינה. ניתוח מבט משווה במאמר ברנזון (מאמר של חיים ברנזון ואסף ברנזון* בנושא שביתת אהדה – מעמדה ומידתיותה, הוצא בשנת 2000) באשר לדין החל במדינות שונות על שביתת הזדהות קובע כי: בשבדיה מוכרת שביתת אהדה אלטרואיסטית בלבד; בגרמניה, ככלל שביתת אהדה אינה חוקית; בארצות הברית שביתת אהדה היא פעולה בלתי הוגנת של ארגון העובדים; בבריטניה ככלל, אסורה שביתת אהדה להוציא משמרות מחאה."
למידע נוסף בתחום זה