לין ללפיד: יש לבחון מחדש את מתווה הפיצויים לעסקים כדי להתאימו למצב האמת

לין הגיש לשר האוצר הצעות לשינוי המתווה הקיים - "אם נפעל נכונה ניתן יהיה לגמור את השנה הנוכחית ללא הפסדי תוצר "
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לשר האוצר יאיר לפיד, בבקשה כי יבחן מחדש את מתווה הפיצויים לעסקים, בעקבות מבצע 'צוק איתן' בדרום. "המשק יכול להתאושש מהר. אם נפעל נכונה ניתן יהיה לגמור את השנה הנוכחית ללא הפסדי תוצר."

לין הביע את הערכתו הרבה לשר האוצר ולצוות רשות המיסים על היענות מהירה בגיבוש המתווה להענקת פיצויים לעסקים, עקב הלוחמה בעזה והמצב הביטחוני ששרר בישראל בתקופת הלוחמה.

"יחד עם זאת, המתווה שאושר במסגרת התקנות בוועדת הכספים של הכנסת נעשה ללא שהיו הערכות מלאות ושקולות באשר להיקף הנזקים ומיקומם."

לין סיפק לשר דוגמא מרכזית לפיה הגבלת המרחק הגיאוגרפי ללא יותר מ-40 ק"מ אינה משקפת את המצב האמיתי. גם בטווח שבין 60-40 ק"מ יש עסקים רבים שנפגעו קשה וספגו ירידות חדות במחזורים. הכוונה בעיקר לאזור "עוטף תל אביב" הכולל ערים כמו ראשון לציון, רחובות, נס ציונה.במקרה זה, אך היה נכון לקבוע מתווה פיצויים מדורג. רמת פיצויים גבוהה יותר במרחב של עד 40 ק"מ ורמה נמוכה יותר במרחב של בין 60-40 ק"מ. 


על בסיס נתוני D&B 89% מכלל העסקים בדרום (25000 עסקים) הינם עסקים קטנים, 9% בינוניים ו- 2% גדולים, כאשר 32% מסחר, 44% שירותים ו-24% תעשיה.
בדיון על נושא הפיצויים לעסקים בארץ יש לקחת בחשבון כי חודשים יוני יולי אוגוסט הינם חודשים המאופיינים בעונתיות רבה (חופש גדול). עסקים רבים בתחום המסחר והשירותים (רובם עסקים קטנים ובינוניים), כמובן בדרום אך גם במרכז הארץ, נפגעו קשות מהירידה החדה בצריכה. רבים מהעסקים הללו הינם עסקים עונתיים.

במנגנון הפיצויים שנקבע על פי מבצע 'עמוד ענן' יש לבצע התאמות במספר קריטריונים למצב הלחימה היום:

1. סעיף 1(א)
אזור מיוחד: מוגדר 0-40 ק"מ
אזורים במרכז הארץ הסמוכים לקו ה- 40 ק"מ ספגו אזעקות רבות ולכן העסקים שם סופגים ירידה חדה בביקושים.

מוצע: להוסיף אזור עם פיצוי מדורג של ערים בשפלה, בהתאם לדיווחי פיקוד העורף על בסיס כמות האזעקות באזור (מצ"ב מפת האזעקות) למשל נס ציונה, רחובות וראשון לציון.

2. סעיף 1 (ב)
מסלול מחזורים: במסלול זה משתמשים בעיקר עסקים בתחום המסחר והשירותים ואף מתחום התעשייה.
עסקים קטנים בטווח שמעל 40 ק"מ – אינם זכאים לפיצוי במסגרת התקנות:

מוצע: לקבוע בתקנות כי עסקים שמחזור עסקם לא עולה על 5 מיליון ₪ ונמצאים בערים המטווחות ביותר (על בסיס דיווחי פיקוח העורף- ראה מפה) מעבר ל- 40 ק"מ למשל נס ציונה, רחובות וראשון לציון, יהיו זכאים לקבל פיצוי עבור הפסד הכנסות. הפיצוי יינתן על בסיס נוסחת המחזורים ועד לתקרה של 150,000 ₪ .

אין זה שולל פיצויים גם לעסקים אחרים על פי הקריטריונים שיגובשו סופית בתקנות.

גובה התקרה נמוך באופן יחסי מעמוד ענן:
נכון להיום מוגדרת בתקנות תקרה של 3,000,000 ₪ לתקופה החל מ 8.7 ועד ליום 31.8 (55 ימים) כלומר פיצוי ליום 54,500 ₪ ליום. מדובר בפיצוי הנמוך מהפיצוי של עמוד ענן.
במבצע עמוד ענן, התקרה עמדה על 1,000,000 ₪ לתשעה ימים כלומר - כ- 100,000 ₪ ליום. סכום זה צריך להיות הבסיס לכל מתן פיצוי בצוק איתן.

מוצע:
- לקבוע תקרה לפיצוי עסק על בסיס יומי של 100,000 ₪ ליום (על בסיס עמוד ענן).
- מכיוון שאין אנו יודעים עד מתי תמשך הלחימה מומלץ כי גובה התקרה יקבע על בסיס יומי ולא תקופתי.

עיקר עיסוק בדרום :
עסק שמיקומו מחוץ לאזור המיוחד ושיש לו פעילות מהותית (הניתנת להוכחה) הממוקמת באזור המיוחד אינו זכאי לקבלת פיצוי. למשל ספק שיש לו לקוחות קבועים בדרום ושבתקופת הלחימה לא יכול היה למכור סחורה לאזורים אלו.

מוצע: להוסיף לעניין הפיצויים' עסקים שאינם ממוקמים באזור המיוחד אך פעילותם המהותית (על בסיס הוכחה) הייתה באזור המיוחד.

התניית שכר לעובדים:
בתקנות מתנה המדינה מתן פיצויים לחברה בתשלום כל השכר לעובדי החברה. כלומר עסק שנקלע לקשיי נזילות ואין ביכולתו לשלם לעובדיו לא יהיה זכאי לתשלום פיצוי בגין תקופת הלחימה. העסקים האלה גם כך נאבקים בקשיי קיום.

מוצע:
- תבוטל ההתניה בין מתן פיצוי עבור מחזור לבין תשלום לעובדים (אם מעסיק לא שילם לעובדיו יש הגנה של בתי הדין לעבודה).
- מתן המקדמות יקבע בתקנות על מנת לוודא כי לעסקים יהיה כיסוי להוצאותיהם.

3. זמן תגובה לתביעה : יש לקצר את מועדי הטיפול בתביעות ולקבוע סנקציה לפיה תביעות אשר לא תקבלנה מענה בזמן הנקוב ייראו אותן כאילו התקבלו.

מוצע: לקבוע שהחלטת המנהל והתשלום לגבי הפיצויים יעשו במהירות ותוך 60 יום מיום הגשת התביעה, במקום 180 יום.
למידע נוסף בתחום זה