לין לנתניהו: גבשו בדחיפות תכנית ממשלה מקיפה לחיזוק המגזר העסקי

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר הבוקר הצעה לראש הממשלה נתניהו לתכנית ממשלתית מקיפה, בשיתוף של כל משרדי הממשלה והגופים המרכזיים במשק, התומכת במגזר העסקי.
תזת היסוד הינה שהפיצוי על הנזקים העקיפים שנגרמו לעסקים והניתנים על-ידי משרד האוצר לא יכול להיות המענה המלא הדרוש למגזר העסקי. "על אף שהתקנות על-פיהם נקבע הפיצוי כבר אושרו בוועדת הכספים, בעיות רבות מתעוררות ועלולות להתעורר קודם סיום מוחלט של המלחמה וגם לאחר תום הלחימה. "

על כן, מציע לין כי הממשלה תקיים דיון דחוף כבר בישיבתה הקרובה, ביום ראשון הבא, על מנת לקבוע קווי מתאר להערכות כוללת של המשק, בכדי למנוע פגיעה מיותרת בעסקים או החלשתם או קריסתם. זהו מצב בו החזקים צריכים לסייע לחלשים. "תכנית כוללת תשקף את האחדות הלאומית ואת הרצון להירתם כדי לסייע לעסקים, שהם עמוד השדרה של הכלכלה הישראלית וצמיחת המשק."

התכנית שמציע לין לרה"מ מציבה שתי מטרות מרכזיות - להקל על בעיות הנזילות של העסקים שנגרמו עקב מבצע "צוק איתן" , ולתת להם מרחב זמן של כחודשיים מתום מצב הלוחמה להתאוששות.

התכנית מתייחסת לשורה של גופים, והצעות אותן יש להתאים למרחב הגיאוגרפי על-פי רמת הפגיעה ממצב הלוחמה:

משרדי הממשלה - הקדמת תשלומים לספקים ודחיית תשלומי חובה למיניהם.
משרד הפנים - הקפאת כל האישורים החריגים להעלאת מס הארנונה לשנים 2014 ו- 2015
הרשויות המקומיות - ביטול חיובי ריבית על פיגורי תשלום של עסקים, דחיית מועדי תשלום וביטול כל הבקשות להעלאות חריגות לשנת 2014 ו-2015.
ההסתדרות הכללית - ויתור על תוספות שכר במגזר הציבורי וביטול כל סכסוכי עבודה במשק לתקופה של חצי שנה לפחות.
המונופולים המוחלטים שבבעלות המדינה - מאמץ מרבי של כלל עובדי הנמלים, רשות שדות התעופה ועובדי חברת החשמל להורדה מסדר היום את כל סכסוכי העבודה והירתמות להעלאת התפוקה ויעילות הארגון.
חברת החשמל ורשות שדות התעופה - דחיית מועדי תשלום עד סוף ספטמבר שנה זו.
המערכת הבנקאית - הרחבת מסגרת האשראי, ביטול חיובי יתר על חריגה ממסגרת האשראי, דחיית פירעון התחייבויות כספיות, ביטול חיובי ריבית חריגה ועוד.
חברות האשראי - הגדלת מסגרת אשראי וביטול כל חיובי הריבית על חריגה.
חברות הביטוח - דחיית מועדי תשלום של פרמיות.
רמת השירות - יש להבטיח כי בתקופת החודשים אוגוסט-ספטמבר השנה, רמת השירות שמספקים משרדי הממשלה למגזר העסקי לא תרד, שכן בתקופת ההתאוששות עסקים רבים יהיו זקוקים לשירות מקצועי ויעיל של משרדי הממשלה מולם הם פועלים. יהא זה חמור מאד אם הפעילות העסקית וההתאוששות של העסקים תיפגע מחמת שירות לקוי.

"בהתאם לכך, יש לקבוע כי גם לאחר שיסתיים מצב הלוחמה, הקלות אלה תמשכנה בתקופת התאוששות שאנו אומדים אותה על כ- 3 חודשים מיום תחילת מצב הלוחמה. "

לין מסביר כי אין הכוונה ביצירת חוק חדש ואין הכוונה ליצור מהלך כפייתי. הכוונה היא להתוות עקרונות שיהוו בסיס לפעילות ויישום על-ידי כלל המערכות, כביטוי של רצון אמיתי לתרום למאמץ הכולל של סיוע לעסקים.
למידע נוסף בתחום זה