איגוד לשכות המסחר: יצוא השירותים מישראל גדל בכחצי מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2014 והסתכם בכ-8.5 מיליארד דולר

"ייצוא השירותים גדל בהתמדה. משקלו מכלל היצוא הישראלי עולה והוא הסיבה העיקרית לעודף במאזן המסחרי של ישראל מאז 2006."
יצוא השירותים מישראל רשם ברבעון הראשון של 2014 עלייה בשיעור של כ-6.4%, שהם כ-512 מיליון דולר, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכם בכ- 8.5 מיליארד דולר. זאת לעומת גידול של כ-8.3% בחודשים אלו בשנת 2013. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתונים מנוכי עונתיות.

מניתוח אגף הכלכלה והמסים באיגוד לשכות המסחר עולה כי יצוא השירותים הולך ותופס מקום מרכזי יותר בכלל הייצוא מישראל, עם ערך מוסף גבוה של 70%. "חלקו של יצוא השירותים הולך ומתרחב ותופס כיום חלק גדול בסחר העולמי. זאת כתוצאה מהתרחבות ההובלה הימית, שירותי התקשורת ואינטרנט, המחשוב והתשתיות."

זאת ועוד, משקל יצוא השירותים היווה כ-35% מתוך סך יצוא הסחורות והשירותים בשנת 2013 ועמד על 33.1 מיליארד דולר. לשם השוואה יבוא השירותים לישראל היווה בשנת 2013 22% מסך היבוא לישראל ועמד על 20.2 מיליארד דולר.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר התייחס לנתונים ואמר כי "הייצוא גדל בהתמדה. משקלו מכלל היצוא הישראלי עולה והוא הסיבה העיקרית לעודף במאזן המסחרי של ישראל מאז 2006. מדינת ישראל ניצבת בפני אתגר משמעותי ביותר, עליה להיערך בצורה נאותה יותר מול האתגרים שפוטנציאל הגידול בייצוא השירותים מציב ולהפסיק לחשוב על היצוא במונחים של יצוא סחורות בלבד. "

נתון נוסף המעיד על חשיבות יצוא השירותים של ישראל הינו העודף בחשבון השוטף. לאורך השנים 2006-2012 נמצא החשבון השוטף של ישראל בעודף, אך כאשר מבחינים ברכיבי החשבון השוטף ניתן לראות כי מאזן הסחורות (יצוא סחורות פחות יבוא סחורות) הוא שלילי (למעט שנת 2009), ואילו מאזן השירותים (יצוא השירותים פחות יבוא השירותים) הוא התורם העיקרי לעודף בחשבון השוטף של ישראל, שעמד בממוצע בין השנים 2006-2012 על עודף של כ- 5.8 מיליארד דולר.

ניתוח מרכיבי יצוא השירותים מראה כי תחום יצוא שירותי התחבורה , הכולל הובלת מטעני יצוא ומטענים בין נמלים זרים; דמי נסיעה של נוסעים; דמי חכירה של אוניות ומטוסים; שירותי נמלים; שירותים הניתנים על ידי עמילי מכס, היווה ברבעון הראשון של 2014 כ- 15% מכלל יצוא השירותים מישראל והסתכם בכ- 1.2 מיליארד דולר. תחום זה רשם עליה של כ- 8.7%, שהם כ- 99 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

בניגוד למה שמקובל להעריך, תחום יצוא שירותי התיירות , הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל, היווה בתקופה הנסקרת לא יותר מכ- 18% מסך יצוא השירותים. תחום זה רשם ברבעון הראשון של 2014 עליה של כ- 15% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם כ- 195 מיליון דולר, והסתכם בכ- 1.5 מיליארד דולר. ניתן להסביר זאת ע"י מספר כניסות התיירים לישראל שעלה בתקופה זו ב 16% . יחד עם זאת, ברור כי עקב הגידול המרשים בייצוא שירותים בענפים אחרים משקלו היחסי של תחום יצוא שירותי התיירות ירד.

תחום יצוא שירותים עסקיים אחרים, הכולל את: שירותי מחשוב, שירותי תוכנה ותכנות עבור לקוחות בחו"ל; שירותים למסחר סיטונאי, שירותי הנדסה, שירותי מו"פ ועוד, ומהווה את עיקר יצוא השירותים כ-67%, הסתכם ברבעון הראשון של 2014 בכ- 5.7 מיליארד דולר, ורשם עלייה של כ- 19%, שהם כ- 912 מיליון דולר.

יצוא שירותים של חברות הזנק ועסקאות בנכסים בלתי מוחשיים, הסתכם בכ- 12 מיליון דולר, לעומת כ- 709 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של כ- 98%. יש לציין כי ענף זה מתאפיין בדרך כלל בתנודתיות גבוהה ומושפע מעסקאות בודדות של מכירת חברות הזנק ישראליות לחברות מחו"ל.

סעיף יצוא שירותי ביטוח ושירותים ממשלתיים, המהווה רק כ- 0.2% מסך יצוא השירותים, וכולל שירותי ביטוח של מטענים ושירותים ממשלתיים הניתנים לנציגויות זרות בישראל, הסתכם ב- 14 מיליון דולר וללא שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
למידע נוסף בתחום זה