איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: למרות הירידות בבורסות העולם: שוק תעודות הסל שומר על יציבות

לאור התנודתיות בבורסות העולם, שוק תעודות הסל בישראל מגייס בחודש אפריל 2014 קצת מעל 480 מיליון ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש אפריל 2014 הינו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בכ-300 מיליון ₪. המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.8 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל.

לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש אפריל 2014 למעלה מ-106 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות). כמו כן, אין כמעט שינוי לעומת חודש מרץ 2013, שגם אז נוהלו קצת מעל 106 מיליארד ₪. ירידות שערים בבורסות העולם בשבועות האחרונים, השפיעו על היקף הנכסים המנוהל בענף, למרות הגיוסים. הגם זאת, אין ירידה משמעותית בהיקף הנכסים המנוהל בענף, מה שמראה את המשך אמון המשקיעים במוצרי מדדים.   
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25.7% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-23.4% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש אפריל 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-273 מיליון ₪), ואחריה קסם תעודות סל (כ-236 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-1.3 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.9% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.6% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אפריל 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש אפריל 2014 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

אפר-14

דצמ-13

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

28,734

27.08

27,903

27.55

183.90

236.04

2.98%

מניות בחו"ל

27,287

25.72

25,338

25.01

111.10

1,648.28

7.69%

ממונפות ואסטרטגיות

544

0.51

506

0.50

-6.73

45.77

7.43%

אג"ח בארץ

20,060

18.91

19,714

19.46

51.58

-86.90

1.75%

אג"ח בחו"ל

257

0.24

277

0.27

1.66

-27.58

-6.93%

סל מדדים

4,308

4.06

3,624

3.58

111.86

642.50

18.87%

תעודות פיקדון

24,918

23.48

23,933

23.63

27.18

925.21

4.11%

סה"כ

106,109

100.00

101,295

100.00

480.56

3,383.31

4.75%


 

             
   
 
 
 
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל באפריל 2014

נתח שוק

יצירות/פדיונות באפריל 2014

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

32,768

30.9%

235.95

479.15

31,890

2.75%

תכלית

31,275

29.5%

143.71

1,264.78

29,610

5.62%

פסגות

28,700

27.0%

-171.91

522.15

27,750

3.42%

הראל

13,366

12.6%

272.80

1,117.23

12,045

10.97%

סה"כ

106,109

100%

480.56

3,383.31

101,295

4.75%


 
 
 

למידע נוסף בתחום זה