נשיא איגוד לשכות המסחר למנכ"ל משרד הפנים: התנהלות משרד הפנים בכל הקשור למס הארנונה קלוקלת

אני מאד משתומם על צורת העבודה הקלוקלת של משרד הפנים ורואה את התנהלותכם בכל הקשור למס הארנונה בחומרה רבה. דומני שאם קיים אצלכם ריכוז של כל הבקשות שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות לקבלת אישור חריג להעלאת מס הארנונה, מן הנכון והראוי שמידע זה יפורסם לידיעת הציבור הרחב, המגזר העסקי וחברי ועדת הכספים של הכנסת. כך כתב עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, למנכ"ל משרד הפנים ד"ר שוקי אמרני.

הנוהל על פיו אתם מסרבים לפרסם מידע זה ומפנים אל הרשויות המקומיות הוא בלתי הוגן ויוצר את הרושם הבלתי נמנע אתם מעלימים מידע במכוון, שכן ברור שאיגוד לשכות המסחר המייצג חלק מרכזי מהמגזר העסקי לא יפנה לכל רשות ורשות בישראל וגם אין שום סיבה שיעשה זאת, כאשר כי המידע נמצא בידי משרד ממשלתי המחויב במתן שירות לציבור.
 
לין מסביר בפנייתו כי "מס הארנונה הוא חלק כבד ומרכזי בעלויות של מגזר המסחר והשירותים, בעיקר של העסקים הזעירים והקטנים. יש לו השפעה ישירה על הכבדת יוקר המחיה והעלאת המחירים. כל אישור חריג המעלה את מס הארנונה עלול ואף משפיע על סגירת עסקים. "   
 
"המצב חמור במיוחד שכן בשנת 2014 אושרה העלאה אוטומטית כלל ארצית במס הארנונה בשיעור של 3.66%, כמעט פי 3 מהעלייה במדד יוקר המחיה, וזאת עקב חריגות השכר הפרועות במגזר הציבורי. "
 
"אני מצפה כי תעבירו אלינו בדחיפות את כל הבקשות לאישורים חריגים לשנת 2014 שהוגשו על ידי הרשויות המקומיות. משרדי הממשלה מחויבים בשקיפות מלאה, ובטוחני שתסכים עמי שאין זה ראוי או הולם שהתהליך להעלאת מס הארנונה לא יעשה בכל השקיפות הראויה."
 
יצוין כי מבדיקה שנערכה באיגוד לשכות המסחר נמצא כי בשנת 2012, כ- 70 רשויות מקומיות קיבלו באופן סיטוני אישור גורף להעלאות חריגות של מס הארנונה ובטווח העלאה שבין 4% לבין 25%, ובשנת 2013 כ- 90 רשויות הגישו בקשות לאישורים חריגים ולמעלה מ- 55% מהן, כ- 50 בקשות אושרו על ידי משרד הפנים.
 
עוד עולה מהבדיקה כי המגזר העסקי שילם תוספת של ארנונה חריגה בסך של כ- 200 מיליון ש"ח בשנים 2012-2013, בהשוואה לשנת 2011, בגין אישורים חריגים שניתנו בשנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק. 

למידע נוסף בתחום זה