נשיא איגוד לשכות המסחר דורש משר הפנים: אל תאשר את בקשת עיריית תל אביב להעלות את הארנונה לשנת 2014 ב 1.3%

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר ונשיא לשכת המסחר תל אביב והמרכז, פנה לשר הפנים ח"כ גדעון סער, בדרישה שלא יאשר את בקשת עיריית ת"א לקבל אישור חריג להעלאה נוספת של מס הארנונה ב- 1.3% למשקי הבית ולמגזר העסקי, זאת מעבר להעלאה הכללית בשיעור של 3.66%. "נטל הארנונה החריגה על עסקים בת"א כבד מדיי ועלול להביא לסגירת עסקים בעיר. אם תאושר הבקשה של עיריית תל אביב, הרי שמדובר בהעלאה כוללת של 5% לעסקים ולמגורים".

פניית לין נעשתה בעקבות תלונות שהגיעו ללשכת המסחר מבעלי עסקים בתל אביב, לאור הקמפיין שהלשכה מנהלת נגד תעריפי הארנונה הגבוהים המושתים על העסקים בעיר.  לדבריו, "ההעלאה הכלל ארצית שאושרה ברמה של 3.66% היא מופרזת ובבחינת עוול וניצול לא הוגן של משקי הבית והמגזר העסקי משום שהיא תוצאה ישירה של חריגות השכר במגזר הציבורי ואין לה זיקה לעלויות של הרשויות המקומיות. אם מס הארנונה היה מותאם לעליית יוקר המחייה בלבד, ההעלאה הייתה צריכה להיות 1.3%."
 
מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה כי בקשה זו מתווספת לרצף האישורים החריגים שעיריית תל אביב קיבלה בעשור האחרון, שמציג תמונה קשה של ניצול המגזר העסקי לצורכי גביית ארנונה. חלק מהאישורים הגדילו במאות ואף באלפי שקלים את תשלומי הארנונה לעסק בשנה. באיגוד אומרים כי העסקים בת"א בתחום המסחר והשירותים שילמו בשנה האחרונה ארנונה של למעלה מ- 340 ש"ח למטר, קרוב מאוד לתעריפי המקסימום. כך, הארנונה למספרות קפצה ביותר מ-100% ובעלי עסקים עם גלריות שילמו מאות ואלפי שקלים נוספים.
 
עולה עוד מהבדיקה כי הגידול בהכנסות העירייה כתוצאה מעליית הארנונה בשנת 2014 (3.66%) צפוי לעמוד על כ- 94 מיליון ₪, כאשר 70% שהם 65.8 מיליון ₪ ממומן ע"י המגזר העסקי. התוספת של 1.3% משמעותה תוספת תקציב של כ- 35 מיליון ₪ לקופת העירייה, כאמור 24.5 מיליון ₪ על חשבון המגזר העסקי.
 
לין מדגיש בפנייתו כי בהשוואה לעיריית ירושלים, לעיריית תל-אביב יפו מנגנון מנופח, פי 2 עובדי מנגנון מאלו שעובדים בעיר ירושלים ביחס לאוכלוסיה בשתי הערים. כמו כן, נתונים אלה מקבלים משנה תוקף בעיקר לאור הדו"ח הפנטסטי שפרסמה חברת הדירוג S&P מעלות, על פיו עיריית תל אביב-יפו צפויה לסיים את 2013 בעודף תפעולי של 3.9% מההכנסות, עם יתרת מזומנים של כ- 3 מיליארד שקל.
 
זאת ועוד, על פי נתוני חברת BDI, לא פחות מ- 41,000 עסקים זעירים וקטנים נסגרו בשנת 2013, 28% מהם באזור תל אביב והמרכז. "לגובה מס הארנונה השפעה ישירה על סגירת עסקים", אומר לין.
 
בנוסף מבקשת עיריית תל-אביב להשית על חניונים ללא תשלום, חיוב של תעריף מינימאלי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה לקטגוריית "משרדים, שירותים ומסחר" שהיא מקטגוריות החיוב הגבוהות ביותר בתקנות.
 
יתר על כן, מעיון בדיון שהתקיים במועצת העיר תל-אביב ביום 27 בינואר 2014,  מסתבר כי חודש קודם לכן,  אושרה אגרת שמירה ברמה של 1.5% עד 2%. "אלה הם שיעורי העלאה בלתי נסבלים. שכן הם מתווספים גם לשאיפתה של עיריית תל-אביב למסות שטחי חנייה שלא בתשלום. "
 

למידע נוסף בתחום זה