שוק תעודות הסל ממשיך לצמוח: הענף מנהל למעלה מ-106 מיליארד ₪

לאור המשך המגמה החיובית בשווקי ההון בעולם בכלל ובישראל בפרט, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס במרץ 2014 למעלה מ-977 מיליון ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש מרץ 2014 הינו בתעודות על מניות בארץ ובחו"ל בלמעלה מ-488 מיליון ₪.

המדובר בהמשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי. מתחילת שנת 2014 הושקעו למעלה מ-1.5 מיליארד ₪ בתעודות סל על מניות בחו"ל.
 
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2014 למעלה מ-106 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת פברואר 2014, שאז נוהלו כ-104.5 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל, ובקצב צמיחה מרשים, בייחוד שיש רק 4 מנפיקי תעודות סל בישראל (לעומת 19 חברות מנהלות קרנות נאמנות)."
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-26.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-19% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות). 
  
לדבריו, בחודש מרץ 2014 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-388 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-362 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-30.8% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.3%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12.4% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש מרץ 2014 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

מרץ-14

דצמ-13

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

29,350

27.58

27,903

27.55

226.39

73.67

5.19%

מניות בחו"ל

27,244

25.60

25,338

25.01

262.01

1,554.50

7.52%

ממונפות ואסטרטגיות

560

0.53

506

0.50

24.45

48.62

10.54%

אג"ח בארץ

19,907

18.71

19,714

19.46

-101.71

-141.25

0.98%

אג"ח בחו"ל

255

0.24

277

0.27

-2.53

-29.23

-7.88%

סל מדדים

4,215

3.96

3,624

3.58

247.29

532.52

16.29%

תעודות פיקדון

24,890

23.39

23,933

23.63

321.60

897.24

4.00%

סה"כ

106,420

100.00

101,295

100.00

977.51

2,936.08

5.06%


 
 
 

     
 
     
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל במרץ 2014

נתח שוק

יצירות/פדיונות במרץ 2014

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

32,760

30.8%

-32.56

251.44

31,890

2.73%

תכלית

31,385

29.5%

361.63

1,142.99

29,610

5.99%

פסגות

29,076

27.3%

260.53

694.06

27,750

4.78%

הראל

13,200

12.4%

387.90

847.59

12,045

9.59%

סה"כ

106,420

100%

977.51

2,936.08

101,295

5.06%
למידע נוסף בתחום זה