נשיא הלשכה דורש ממנכ"ל משרד הפנים: פרסם מיידית את כל הבקשות שהגישו הרשויות המקומיות להעלאות חריגות במס הארנונה לשנת 2014

אין זה ראוי שעד תום הרבעון הראשון של שנת 2014, טרם פורסם המידע הנחוץ. הבקשות לאישורים חריגים להעלאת מס הארנונה הוגשו על ידי הרשויות המקומיות עד סוף חודש פברואר השנה והן כבר נמצאות ברשות משרד הפנים. כך הדגיש עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, במכתבו למנכ"ל משרד הפנים ד"ר שוקי אמרני. לין מקווה כי אי הפרסום לא נעשה במכוון אך מביע תמיהה על בלימת המידע.

משרדי הממשלה מחויבים בשקיפות מלאה, ובטוחני שתסכים עמי שאין זה רצוי או הולם שכוונה להעלאת מס לא תעשה בכל השקיפות הראויה. העדר פרסום נאות ובזמן אמת מונע מהעסקים ומהציבור להביע הסתייגותם לבקשות העלאות המס החריגות, על כן מן הראוי שנתונים אלה יפורסמו מיידית, בכדי שלציבור בכללו ולמגזר העסקי תהיה את האפשרות להביע את דעתם קודם שמטילים עליהם מס נוסף.
 
לין דורש מאמרני לפרסם באתר משרד הפנים את הבקשות שהגישו הרשויות המקומיות לאישורים חריגים להעלאת מס הארנונה לשנת 2014. כיום מתפרסמות אך ורק ההחלטות של המשרד לגבי האישור להעלאת מס חריגה. "לא יתכן שבאתר משרד הפנים יפורסמו אך ורק ההחלטות לגבי בקשות האישור החריג, שכן מס הארנונה הוא חלק כבד ומרכזי בעלויות של המגזר העסקי, בעיקר של העסקים הזעירים והקטנים. יש לו השפעה ישירה על העלאת יוקר המחיה והמחירים. כל אישור חריג המעלה את מס הארנונה עלול ואף משפיע על סגירת עסקים. "
 
"בכדי שמשרד הפנים יהיה שירותי ונגיש לציבור הרחב ולעסקים, חשוב מאד כי באתר תופיע רשימה מפורטת של כל הרשויות המקומיות שהגישו בקשות לאישורים חריגים בצווי הארנונה, ולצידן הסבר מדויק ומפורט מה המצב נכון להיום, איזה בקשות כבר אושרו לשנת 2014 על ידי משרד הפנים."
 
מבדיקה שנערכה באיגוד לשכות המסחר נמצא כי בשנת 2012, כ- 70 רשויות מקומיות קיבלו באופן סיטוני אישור גורף להעלאות חריגות של מס הארנונה ובטווח העלאה שבין 4% לבין 25%, ובשנת 2013 כ- 90 רשויות הגישו בקשות לאישורים חריגים ולמעלה מ- 55% מהן, כ- 50 בקשות אושרו על ידי משרד הפנים.
 
עוד עולה מהבדיקה כי המגזר העסקי שילם תוספת של ארנונה חריגה בסך של כ- 200 מיליון ש"ח בשנים 2012-2013, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישורים חריגים שניתנו בשנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק.

למידע נוסף בתחום זה