לין בדיון בית-הדין הארצי לעבודה: הרשאה לקיום שביתה היא פגיעה אנושה בציבור הרחב

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שהוא העותר הראשי בדיון לעניין השביתה בנמלים, פתח את הדיון בבית-הדין הארצי לעבודה האם להתיר לעובדי הנמל לשבות.

בדיון אמר לין כי אסור בשום פנים ואופן להרשות את השבתת הנמלים מחמת הסכסוך שיש היום לעניין הקמת נמלי-ים חדשים. לין טען כי נמלי הים בישראל הם דואופול וכי לכלכלת ישראל תלות מוחלטת בנמלי הים. "אין זה דואופול בבעלות פרטית. זהו מונופול של המדינה עצמה, אותו יצרה על פי חובתה לתת שירותי תשתית לצורך ביצוע הסחר הבינלאומי של ישראל. הנכסים הם נכסי המדינה ולא נכסי העובדים,. כל מי שמתקבל לעבודה באחד מנמלי הים חייב לדעת כי זכות השביתה המוכרת בישראל היא זכות מוגבלת, כאשר מתקבלים לעבודה במקום המציע בנכסי המדינה שירות מונופולי בעל חשיבות ציבורית עליונה."

לין הוסיף כי האחריות על בניית התשתיות לקידום המשק והכלכלה ולתועלת המדינה כולה הם באחריות רשויות המדינה המוכרים. "אפשר לקיים ויכוח פומבי פתוח האם החלטות הממשלה נכונות או לא, אבל אסור שיהיה מצב שעל רשויות המדינה תיכפינה החלטות בניגוד לשיקול דעתם מה משרת טוב יותר את האינטרס הציבורי, מחמת שימוש בכוח השביתה. כפיה על רשויות המדינה לקבל החלטות הנוגדות את האינטרס הציבורי הוא פגיעה ישירה בשיטתנו הדמוקרטית. בשום מקום בעולם אי אפשר להבטיח לציבור עובדים שהם יהיו מוגנים בפני תחרות, או שיום אחד לא יצטרכו להתמודד עם תחרות."

עוד הוסיף לין כי מה שבעצם עומד בפנינו במובן המהותי זהו מצב בו אינטרס ישיר וצר של ציבור עובדים ניצב מול האינטרס של כלל הציבור והמגזר העסקי והמדינה כולה. שביתה בנמלי הים אינה שביתה מול מעסיק אלא שביתה מול המשק כולו- המגזר העסקי והציבור הרחב.
"בעיתוי כזה, בעוד התעשייה נאבקת לפתח את הייצוא, ומול צריכת המזון המיוחדת בתקופת החגים, הרשאה לקיום שביתה תהיה פגיעה אנושה הן במגזר העסקי והן בציבור הרחב."

למידע נוסף בתחום זה