סתימת פיות נוסח עיריית ת"א: 2 חברות שילוט חוצות סרבו לפרסם קמפיין נגד מדיניות הארנונה של עיריית ת"א

איגוד לשכות המסחר בפניה דחופה למנכ"ל עיריית ת"א: נאלץ לפנות לערכאות משפטיות אם עיריית ת"א לא תאפשר לחברות שילוט החוצות "חוצות זהב" וחברת JCDecaux לפרסם קמפיין של האיגוד נגד הארנונה הנגבית בעיר תל אביב.

"חוצות זהב" ו- JCDecaux סרבו להעלות קמפיין הכולל ביקורת כנגד פעילות העירייה ומדיניות הארנונה שלה בטענה שסעיף בחוזה ההתקשרות בינן לבין העירייה מונע מהן לפרסם מודעות שיש בהן כדי לפגוע באינטרס כלשהו של העירייה ו/או הרשות כולל תדמיתן בפני הציבור
 
איגוד לשכות המסחר דורש מעיריית ת"א לאפשר לחברות שילוט החוצות "חוצות זהב" ו- JCDecaux הפועלות בעיר ת"א מכוח זכייה במכרז להעלות קמפין של האיגוד הכולל ביקורת על העירייה ועל מדיניות הארנונה שלה. לחלופין דורש האיגוד להשמיט לחלוטין סעיף בהסכם ההתקשרות בין העירייה לחברות, שעליו נשענות חברות שילוט החוצות כבסיס לסירוב פרסום המודעות.  האיגוד פנה למנכ"ל העירייה בכדי שייכנס לעובי הקורה וימנע נקיטה בהליכים משפטיים.   באיגוד טוענים כי מדובר בסתימת פיות וכי העירייה עושה שימוש בכח מונופוליסטי על מנת למנוע את חופש הביטוי.
 
בשבועות האחרונים מנהלים איגוד לשכות המסחר ולשכת המסחר ת"א והמרכז מאבק כנגד נטל הארנונה על המגזר העסקי וכנגד העלאות הארנונה הרטרואקטיביות של העיריות השונות, ובכללן עיריית ת"א. לדברי האיגוד, מדובר באישורים חריגים שניתנו בשנת 2012 לכאורה בניגוד לחוק תוך התפרקות משיקול דעת ומאז ממשיכות העיריות לגבות סכומי עתק מהמגזר העסקי. מבדיקה שנערכה באיגוד עולה כי בשנים 2012-2013 גבו העיריות למעלה מ-200 מיליון ₪ מהמגזר העסקי, בגין אותם אישורים חריגים, ובשנת 2014 הן צפויות לגבות 100 מיליון ₪ נוספים. 

במסגרת המאבק, פנה עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר אל רון חולדאי, ראש עיריית ת"א על כך שנטל הארנונה החריגה על עסקים בת"א כבד מדי ועלול להביא לסגירת עסקים בעיר. לדברי לין רצף האישורים החריגים אותם ביקשה מועצת העיר תל אביב להטיל על העסקים בעיר בעשור האחרון, מציג תמונה קשה של ניצול המגזר העסקי לצורכי גביית ארנונה. חלק מהאישורים הגדילו במאות ואף באלפי שקלים את תשלומי הארנונה לעסק בשנה. באיגוד אומרים כי העסקים בת"א בתחום המסחר והשירותים שילמו בשנה האחרונה ארנונה של למעלה מ- 340 ש"ח למטר, קרוב מאוד לתעריפי המקסימום.
 
במקביל החלה לשכת המסחר ת"א והמרכז בקמפיין הקורא לחולדאי להפחית את נטל תשלום הארנונה על המגזר העסקי. בין השאר פורסמו מודעות בעיתונים ובמקומונים ובכוונת לשכת המסחר הייתה להציב שילוט חוצות על הגשר הצמוד לבניין העירייה וכן שילוט על גבי שלטים פריזאיים ברחבי העיר ולאורך רחוב אבן גבירול. בשלטים קוראת הלשכה לבעלי העסקים להצטרף למאבק כנגד העלאת הארנונה בת"א.
 
אולם, להפתעת לשכת המסחר, חברת "חוצות זהב" וחברת JCDecaux ישראל, שזכו במכרזי השילוט של העירייה, סירבו לפרסם את השלטים. סמנכ"ל השיווק של חברת "חוצות זהב" גולן גבאי, אף הגיב לדרישת לשכת המסחר לקבל תשובה על סיבת ההתנגדות, וכתב " חברתנו אכן זכתה במכרז "הרשות לפיתוח כלכלי תל אביב-יפו" לשיווק ותפעול של השלטים המוצבים על גבי הגשר הנ"ל. .... בהסכם הקיים בינינו לבין הרשות נכתב במפורש כי חל איסור להעלות מסרים העלולים לפגוע באינטרס כלשהו של העירייה ו/או הרשות כולל תדמיתן בפני הציבור. המסר שביקשתם לעלות עונה לקריטריונים האסורים הנ"ל ולכן נמנעת מאתנו האפשרות לפרסמו."
 
בעקבות סירוב שתי חברות השילוט פנה היועמ"ש של איגוד לשכות המסחר עו"ד שלומי לויה אל מנחם לייבה, מנכ"ל עיריית תל-אביב, בדרישה להפעיל את סמכותו ולאשר לחברות שילוט החוצות לפרסם מודעות שיש בהן ביקורת כנגד פעילות העירייה ומדיניות הארנונה שלה, או לחלופין, שהעירייה תשמיט את הסעיף הרלוונטי מחוזה ההתקשרות. בכך יימנעו הליכים משפטיים מיותרים, ויימנע בזבוז במשאבי כוח אדם וכסף. 
 
"נכון להיום מסרבות חברות שילוט החוצות, הפועלות מכוח זכייה במכרז של העירייה, לפרסם מודעות ביקורת לגיטימיות כנגד העירייה בטענה שסעיף בחוזה ההתקשרות בינן לבין העירייה מונע מהן לפרסם מודעות שיש בהן כדי לפגוע באינטרס כלשהו של העירייה ו/או הרשות כולל תדמיתן בפני הציבור."  כותב עו"ד לויה.  "אנו רואים בסירוב זה של חברות שילוט החוצות ניסיון חמור של שימוש בכוח מונופוליסטי במתחם שילוט החוצות לפגוע אנושות בחופש הביטוי, זכות יסוד שבוצרה ועוגנה במשך שנים בפסיקת בית המשפט העליון. "
 
לויה הוסיף "אנו סבורים שמדובר בפרשנות מרחיקת לכת, סותמת פיות, ולא לכך התכוונה עיריית תל-אביב יפו בחוזה ההתקשרות עם חברות שילוט החוצות. קשה לנו להאמין שעיריית תל-אביב-יפו מבקשת להפקיע מזירת הדיון הציבורי במתחם שילוט החוצות את אפשרות הבעת הדעה, גם אם מדובר בביקורת, שאולי לא נעים לשמוע ו/או לקרוא. חברות שילוט החוצות אינן יכולות לשמש צנזור מטעם העירייה להשתקת ביקורת מטעם מי שנושא על גבו את העול הכבד של הארנונה ומשלם לעיריית תל-אביב יפו סכומים נכבדים ביותר".

למידע נוסף בתחום זה