מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר וחברת SQ: מערכת בתי המשפט - מקום האחרון; משרד התחבורה - מקום הראשון

מסיכום שנת 2013 של מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר, המבוצע באמצעות חברת SQ "השביל שלך להצלחה", עולה כי לאורך זמן קיימת מגמה חיובית של שיפור בבירוקרטיה שחווים העסקים בישראל. נושא הסחבת וזמן הטיפול הם גורם הביורוקרטיה העיקרי. להערכת העסקים - הזמן הסביר הממוצע לטיפול בפנייה הינו כשלושה שבועות (3.3), בעוד שזמן הטיפול בפועל ארוך פי 3 ועומד על כעשרה שבועות (10.1). 

מדד הביורוקרטיה, המתפרסם אחת לרבעון, פורסם לראשונה בספטמבר 2008 והעניק לשירות הממשלתי ציון שביעות רצון נמוך מאוד - רק 6.5. ברבעון האחרון של 2008 נראו סימנים של עליה לכיוון של 6.61. בשנת 2009 חלה ירידה לרמות שפל. בשנת 2010 חל שיפור במדד ושנת 2011 הסתכמה בירידה בציוני משרדי הממשלה. בשנת 2012 המדד הציג את הציון השנתי הגבוה ביותר (6.78) מתחילת המדידה. עם זאת ולמרות האופטימיות יש לציין כי בהשוואה רבעונית עולה כי 2012 התאפיינה בירידה הדרגתית ומתונה בציוני המדד.
 
שנת 2013 נפתחה עם שיפור במגמת מדד הבירוקרטיה והרבעון הראשון רשם ציון שיא מאז תחילת המדידה של 6.97. ברבעון השני עם השינויים בממשלה, המדד שמר על יציבות, יציבות שלא נמשכה זמן רב וברבעון 3 רואים ירידה בשירות וחזרה לציונים של סוף 2012. בסיכום שנת 2013 מדד הבירוקרטיה עומד על ציון 6.87.
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "על שרי המשרדים ובעיקר המנכ"לים להפשיל שרוולים ולעשות מאמץ מרוכז ושיטתי להפחתת נטל הביורוקרטיה המוטל על המגזר העסקי והציבור בכללו. צמצום עול הביורוקרטיה הוא מהלך לא-תקציבי ותרומתו לצמיחת המשק, לצמצום העלויות ולשיפור יחסי השלטון עם המגזר העסקי, היא מכרעת. על הציבור להעריך ולבחון את שרי הממשלה והמנכ"לים גם על פי מידת יכולתם לצמצום נטל הביורוקרטיה בישראל במשרדים עליהם הם אחראים."
 
שי חיון, מנכ"ל SQ מציין כי "אחרי 6 שנות מדידה של ביורוקרטיה ניתן להצביע על מגמה של שיפור ואף לציין לטובה משרדים שחצו את רף ציון ה 7 במדד כמו משרד התחבורה, משרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי. יחד עם זאת הרמה עדיין רחוקה מלהשביע רצון", מוסיף חיון, "ציון המדד נמוך משמעותית מהרמה שאותה מודדת SQ בארגונים במגזר העסקי, שם הרמה הממוצעת ב 2013 עומדת על 8.4".
 
מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר וחברת SQ בודק את איכות השירות לעסקים במשרדי הממשלה ובגופים הממשלתיים השונים - הבריאות, התחבורה, הפנים, האוצר (רשות המסים), הכלכלה (התמ"ת), המוסד לביטוח לאומי ומערכת בתי המשפט. המדד מורכב מארבעה קריטריונים: זמינות נציגים, זמן הטיפול בפניה, יחס אישי ואיכות הפתרונות. המדד בוחן גם תהליכים המתרחשים במשרדים כגון הנפקת רישיונות, הוצאת/חידוש דרכון, תשלומים למשרדים ועוד.
 
מי המשרד הכי ביורוקרטי? 
 


#

המשרד הכי נוח לעסקים

2008

2009

2010

2011

2012

2013
 
כלל המשרדים

6.56

6.36

6.69

6.59

6.78

6.87

1

תחבורה

6.27

6.29

7.24

7.09

7.19

7.23

2

כלכלה

6.75

6.35

6.41

7.20

7.08

7.02

3

ביטוח לאומי

6.50

6.38

6.45

6.62

7.06

6.83

4

פנים

6.46

6.30

7.10

6.77

6.60

6.79

5

בריאות

6.64

6.48

6.44

6.30

6.73

6.76

6

אוצר

6.78

6.34

6.52

6.42

6.76

6.72

7

מערכת בתי המשפט
     
5.80

6.20

6.47


 
1.        מקום ראשון – משרד התחבורה שמנכ"לו הוא עוזי יצחקי הוא  הגוף הממשלתי הנוח ביותר למגזר העסקי במסגרת המדד (ציון 7.23). המשרד סיים את 2012 עם התואר "המשרד הנוח לעסקים" ושומר על התואר במהלך 2013. לאורך זמן נראה כי משרד זה הפנים את ביקורתו של המגזר העסקי ופעל להשגת שיפור.
 
2.        מקום שני – משרד הכלכלה והמסחר (התמ"ת) (7.02) שמנכ"לו עמית לנג, הסתכלות שנתית המשרד שומר על רמת השירות שאפיינה אותו בשנת 2012 אז עמד ציון המשרד על 7.08.
 
3.       מקום השלישי – הביטוח הלאומי שמנכ"לו שלמה מור יוסף, עם ציון מדד של 6.83. המשרד שומר על המקום השלישי גם בשנת 2013 עם זאת המשרד לא שמר על הציון שהושג בשנת 2012 אז שירות המשרד עמד על ציון של 7.06.
 
4.        מקום הרביעי -משרד הפנים שמנכ"לו יגאל צרפתי, (6.79) – שיפור ביחס לציון המדד שהעניקו העסקים למשרד בשנת 2012 אז עמד הציון על 6.60.
 
5.        מקום חמישי - משרד הבריאות שמנכ"לו רוני גמזו, עם ציון מדד של 6.76. המשרד מציג יציבות בשירות (בשנת 2012 ציון המשרד עמד על 6.73) ושומר על המקום החמישי מבין המשרדים המשתתפים במדד.
 
6.        מקום שישי – משרד האוצר שמנכ"ליתו היא יעל אנדורן , עם ציון מדד של 6.76. בשנת 2012 המשרד הציג מגמה מעורבת בשירות ולאורך השנה נע סביב הממוצע הכללי של המדד (6.73). בשנת 2013 יציבות בשירות שמעניק המשרד לעסקים.
 
7.        מקום שביעי - מערכת בתי המשפט שמנהלה הוא השופט מיכאל שפיצר תופסת את המקום האחרון במדד, עם ציון מדד של 6.47. מאז הצטרפה למדידה בשנת 2011 מערכת בתי המשפט תפסה בקביעות את המקום האחרון מבין במשרדים המשתתפים במדד הבירוקרטיה. עם זאת ניתן לראות כי כל שנה חל שיפור במדד! ציון המשרד אומנם עדיין לא גבוה אך השיפור הינו בהחלט בשורה ונקווה שימשיך בתהליכי הייעול ושיפור השירות לעסקים.
  
באיזו מידה הביורוקרטיה פוגעת בעסקים?

מנתוני מדד הבירוקרטיה עולה כי כ-38% מבעלי העסקים בישראל סבורים כי הביורוקרטיה במשרדי הממשלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקים שלהם. כאשר הבירוקרטיה של משרד הבריאות הכי פוגעת העסקים. בעלי העסקים נשאלו עד כמה הבירוקרטיה פוגעת בעסקים, הממצאים מראים כי מעל 40% מבעלי העסקים דיווחו כי התהליכים מול משרד הבריאות (46.7%), מערכת בתי המשפט (44.5%) ומשרד הפנים (41.6%) פוגעים בעסקים במידה רבה או רבה מאוד.
 
לפי נתוני המדד בשנת 2013, 39.1% מאנשי העסקים אמרו כי משרד האוצר בעסקיהם, 34.5% מבעלי העסקים טענו כי בבטל"א פוגע בעסקם, 34.1% מבעלי העסקים בישראל סבורים כי הביורוקרטיה במשרד הכלכלה פוגעת במידה רבה עד רבה מאוד בעסקים שלהם ו- 29.7% מבעלי העסקים בישראל הלינו נגד משרד התחבורה.
 
התהליכים שהכי פוגעים בעסקים בשנת 2013: פניות בנושא תוכניות בנין ועיר מול משרד הפנים, יבוא מזון והנפקת אישורים לייבוא, ייצוא ושיווק אביזרים מול משרד הבריאות. טיפול בנושאי עובדים, יחסי עבודה וחוקי עבודה מול משרד הכלכלה. 
  
איזה משרד מבזבז הכי הרבה זמן?
 
"מדד הביורוקרטיה" של איגוד לשכות המסחר, המבוצע באמצעות חברת SQ, מגלה כי נושא הסחבת וזמן הטיפול הם גורם הביורוקרטיה העיקרי. להערכת העסקים - הזמן הסביר הממוצע לטיפול בפנייה הינו כשלושה שבועות (3.3), בעוד שזמן הטיפול בפועל עומד על כעשרה שבועות (10.1).
 
נתוני המדד מעלים כי לאורך זמן הגורם המתהדר בתואר מבזבז הזמן הגבוה ביותר הינה מערכת בתי המשפט עם זמן שיא של 26.6 שבועות (כחצי שנה) לטיפול בעסקים הפונים אליה. לשם השוואה, במגזר העסקי סבורים כי זמן הטיפול בעסקים צריך לארוך פחות משלושה חודשים (עד 9 שבועות).
 
זמן טיפול ארוך ניתן לראות גם במשרד הפנים, שם זמן הטיפול הממוצע עומד על 11.3 שבועות בעוד זמן הטיפול הסביר עומד על 4.03, הבדל של כשבעה שבועות.
 
גם במשרד הכלכלה (התמ"ת) משך הטיפול הממוצע אורך 10.3 שבועות, שישה שבועות יותר מהזמן הנתפס כסביר בעיני בעלי העסקים.
 
משך הטיפול במשרד הבריאות אורך בממוצע 9.65 שבועות בעוד הזמן הסביר לטיפול קצר בשליש ועוד על 3.3 בלבד.
 
בפניה לביטוח לאומי זמן הטיפול אורך 6.27 שבועות, כחמישה שבועות יותר מהזמן הנתפס כסביר לטיפול בפניה (1.51).
 
במשרד האוצר זמן הטיפול בפועלעומד על כשישה שבועות (5.95) לעומת הזמן הנתפס כסביר לטיפול העומד על 1.42 שבועות. המשרד עשה שיפור משמעותי מאז נתוני 2010 בהם עמד המשרד על זמני טיפול של 10 שבועות ומעלה.
 
משרד התחבורה מעניק את הטיפול הכי יעיל בפניות בעלי העסקים -זמן הטיפול בפועל עומד על 4.22 שבועות לעומת 1.472.86 שבועות שהינו זמן סביר לטיפול בעיני העסקים. במשרד התחבורה זמן הטיפול הקצר ביותר וכך גם הפער בין זמן הטיפול בפועל לזמן הנתפס כסביר בעיני בעלי העסקים.
 
ניתן לצפות בנתונים בזמן אמת באתר האיגוד: http://www.chamber.org.il/biro
או באתר  www.sqm.co.il , כניסת לקוחות -  שם משתמש: biro  , סיסמא: biro
 
*** רצ"ב נספחים

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה