הצעת חוק מעביד – מעסיק עברה פה אחד בוועדת עבודה רווחה ובריאות כהכנה לקריאה ראשונה

הצעת החוק של ח"כ ד"ר נחמן שי וח"כ רוברט אילטוב שמטרתה למחוק כליל את המילה "מעבידים" מספר החוקים בישראל ולשנותו ל"מעסיקים", עברה היום את אישור ועדת העבודה רווחה ובריאות בראשות ח"כ חיים כץ, פה אחד - היישר לקריאה ראשונה בכנסת.

מטרתו של החוק המוצע להחליף את המונח "מעביד" במונח "מעסיק", בכל חיקוק, בתחום דיני העבודה ויחסי העבודה, בו מוזכר המונח "מעביד" ולחייב את השימוש במונח "מעסיק" ולא "מעביד" בחקיקה ראשית וחקיקה משנית עתידית. כמו-כן, מוצע כי תהיה חובת שימוש במונח "מעסיק" ולא "מעביד" ע"י רשויות מנהליות, רשויות ציבוריות, בתי דין ובתי המשפט.
 
ח"כ שי אמר בוועדה כי השימוש במילים איננו סמנטי בלבד, יש לו השפעה תודעתית, והשלכות בשיח החברתי והכלכלי ועל יחסי העבודה במשק. "בחוק הזה יש הכרזה. ישנם אנשים שילעגו לו, אך הוא חשוב בשיח הציבורי."
 
ח"כ  אילטוב ברך ואמר, שמדובר בצעד חשוב ביחסי העבודה הראויים לשפה אחרת ולהעברת מסר נורמטיבי שונה של הצדדים למערכת היחסים וכן שלמילה יש כוח והיא מייצרת מציאות."
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ציין כי הצעת חוק זו היא המשך לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו המגדיר את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. "המילים עבודה או עובד הן מילים ערכיות במסורת היהודית, בעוד שהמילה מעביד היא פסולה." אמר לין, וציטט את דברי ארגון רבני צהר: "היהדות שמה דגש רב על השפה כמכוננת את התודעה החברתית וממילא כמשפיעה על הנורמות ההתנהגותיות."
 
הצעת החוק, ביוזמת איגוד לשכות המסחר, שהוא ארגון המעסיקים הגדול ביותר בישראל, זכתה לתמיכה מלאה מיו"ר הוועדה, ח"כ חיים כץ, אשר ניווט את הדיון בהגינות ואיזון מופתיים, כמו גם לתמיכתם של ארגון רבני צהר: "אנו סבורים שתפקידו של המחוקק לתת שמות לתופעות חברתיות שונות, ובכך לעצב את התודעה ואת ההתנהגות על פי ערכים יהודיים ודמוקרטים ראויים, בדומה להצעת החוק הנוכחית."

למידע נוסף בתחום זה