בדיקת איגוד לשכות המסחר: המגזר העסקי שילם ב-60 רשויות מקומיות מעל ל-200 מיליון ש"ח ארנונה חריגה בשנים 2012-2013

המגזר העסקי שילם ב-60 רשויות מקומיות מעל ל-200 מיליון ש"ח ארנונה חריגה בשנים 2012-2013 וצפוי לשלם כ-100 מיליון ש"ח נוספים בשנת 2014. עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה לשר האוצר ושר הפנים בדרישה להקפיא את המשך גביית הארנונה החריגה למגזר העסקי בשנת 2014 וכן לבטל רטרו-אקטיבית את אישורי הארנונה החריגה שנגבתה בשנים 2012-2013.


המגזר העסקי ב-60 רשויות מקומיות שילם תוספת של ארנונה חריגה בסך 200 מיליון ש"ח בשנים 2012-2013, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישורים חריגים שניתנו בשנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם כ-100 מיליון ש"ח נוספים בשנת 2014. כך עולה מבדיקה שנערכה באיגוד לשכות המסחר. בין הרשויות המקומיות להן ניתן אישור לגביית ארנונה חריגה מהמגזר העסקי נמצאות ירושלים, באר שבע, פתח תקווה, כפר סבא, רחובות, ראש העין ועוד. בפנייה שהוציא לשרי האוצר והפנים, קורא עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לבטל רטרו-אקטיבית את אישורי הארנונה החריגים שנגבו מעסקים בשנים 2012-2013 וכן ולהקפיא את המשך גביית הארנונה החריגה למגזר העסקי בשנת 2014.
 
בשנת 2012 הועלתה הארנונה הכללית ברשויות המקומיות בשיעור של 3.1% ובשנת 2013 בשיעור של 2.3%. מעבר להעלאה הכללית קיבלו הרשויות המקומיות בשנת 2012 אישור גורף להעלאות חריגות בשיעורים שונים ובטווח העלאה שבין 4% לבין-25%. העלאה גורפת זו במסגרת האישורים החריגים, מנוגדת בתכלית לחוק ההסדרים במשק המדינה. 
   
"אישור חריג אינו יכול להינתן אוטומטית. הוא חייב להינתן על בסיס בדיקה ספציפית, ישירה ועניינית, באשר לרשות נתונה המצדיקה חריגה מהנורמה הכללית. כך לא נהגו במהלך 2012 שרי הפנים והאוצר", אומר עו"ד לין לשרים.
 
"המגזר העסקי נמצא בשנים האחרונות תחת ביקורת ובחינת יוקר המחיה תוך דרישה של המדינה ושל הציבור להפחתות מחירים. יחד עם זאת, המדינה (ובכלל זה רשויות המקומיות) מאפשרת למונופולים המוחלטים בשליטתה לגבות סכומים נוספים מן המגזר העסקי".
 
לין הוסיף "אני מודע ללחצים המופעלים היום מצד הרשויות המקומיות להעלות את שיעורי הארנונה בעיקר על המגזר העסקי כאמצעי להגדלות ההכנסות,  אולם צריך להבין כי המגזר העסקי, ובעיקר העסקים בתחום המסחר והשירותים, הגיע לשיא כושר הספיגה. העלאות ארנונה נוספות, תפגענה אנושות בחלק גדול מהעסקים".
 
באיגוד לשכות המסחר דורשים לעצור את מתן האישורים החריגים בשנת 2014 באופן מוחלט, ובמקביל לייסד ועדה מייעצת בשיתוף נציגי המגזר העסקי לשינוי וייעול מנגנון האישורים החריגים. לדעת האיגוד, על הרשויות, בהיותן גוף מונופוליסטי, להתייעל ולשפר את יכולות הגבייה כך שתהיה חלוקת נטל שווה יותר. 

מבדיקת איגוד לשכת המסחר עולה כי המגזר העסקי ב-60 רשויות מקומיות שילם בשנתיים האחרונות למעלה מ-200 מיליון ש"ח בגין האישורים החריגים שניתנו בשנת 2012 וצפוי לשלם 100 מיליון נוספים בשנת 2014.

מבדיקה מקיפה של איגוד לשכות המסחר בחלוקה לרשויות עולה:
 
המגזר העסקי בבאר שבע שילם בשנים 2012 - 2013 תוספת של ארנונה בסך 17.6 מיליון ₪, ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק, ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 8.8 מיליון ש"ח בשנת 2014 בכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בבאר שבע מהמגזר העסקי מהווה 4% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי באור עקיבא שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 1.3 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 680 אלף ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה באור עקיבא מהמגזר העסקי מהווה 3.7% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בגדרה שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 1.3 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 690 אלף ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בגדרה מהמגזר העסקי מהווה 9.8% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי במועצה האזורית גזר שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 8.8 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 4.4 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה במועצה האזורית גזר מהמגזר העסקי מהווה 11% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בהוד השרון שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 7.2 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 3.6 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בהוד השרון מהמגזר העסקי מהווה 5% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי במועצה האזורית חבל יבנה שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 3.8 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 1.9 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה במועצה האזורית חבל יבנה מהמגזר העסקי מהווה 18.5% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי במועצה אזורית חוף אשקלון שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 3.4 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק (העלאה גורפת של 21% לעסקים, תעשיה ומלאכה),  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 1.7 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה במועצה אזורית חוף אשקלון מהמגזר העסקי מהווה 10% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בכפר סבא שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 6 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 3 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בכפר סבא מהמגזר העסקי מהווה 3% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי במועצה האזורית לכיש שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 760 אלף ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 380 אלף ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה במועצה האזורית לכיש מהמגזר העסקי מהווה 3.3% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי במועצה האזורית מטה יהודה שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 17.4 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 8.7 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה במועצה האזורית מטה יהודה מהמגזר העסקי מהווה 15% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בנס ציונה שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 3.2 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 1.6 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בנס ציונה מהמגזר העסקי מהווה 2.9% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בפתח תקווה שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 52 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 26 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בפתח תקווה מהמגזר העסקי מהווה 5% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בראש העין שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 5.8 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 2.9 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בראש העין מהמגזר העסקי מהווה 4.1% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
המגזר העסקי בשדרות שילם בשנים 2012 – 2013 תוספת של ארנונה בסך 2.4 מיליון ₪, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישור חריג משנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ולפיכך צפוי לשלם תוספת של כ- 1.2 מיליון ש"ח בשנת 2014 ובכל שנה ושנה. סך כל הארנונה החריגה שנגבתה בשדרות מהמגזר העסקי מהווה 5.4% מסך ההכנסות של העירייה מהמגזר העסקי.
 
להצטרפות למאבק ולחתימה על העצומה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה