איגוד לשכות המסחר לוועדת יוגב לרפורמה במשק החשמל: יש ליצור תחרות באספקת החשמל מיצרנים פרטיים לציבור הצרכנים

איגוד לשכות המסחר הגיש לאחרונה נייר עמדה לוועדה בראשות אורי יוגב הדנה ברפורמה במשק החשמל. בנייר העמדה צויין כי האיגוד רואה בחומרה רבה את העובדה שחברת החשמל לא פוסקת מניסיונותיה לדחוק מן השוק מתחרים עתידיים ומונעת  חיבור של תחנות כוח פרטיות לרשת הולכת החשמל.

אסור בשום אופן למנוע או להגביל הקמת תחנות כוח פרטיות ולמנוע מתחנות אלה לספק חשמל לצרכנים השונים. כמו כן, אי אפשר לעבור לסדר היום על מצב בו חברת החשמל מונעת מידע מלא ומפורט מהרשות לשירותים ציבוריים חשמל, שבו זוהי פגיעה ישירה ובוטה במחוקק עצמו. צויין בעמדת האיגוד.
 
לדעת נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, שבמסגרת תפקידיו הקודמים שימש גם מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, המטרה המרכזית של הרפורמה במשק החשמל, בנוסף לפתרון הכשל הפיננסי של שנות העבר, חייב להיות הפחתת תעריפי החשמל בשנים הבאות לכל משקי הבית ולמגזר העסקי, כפי שנעשה לאחרונה ע"י מועצת המים.
 
לדבריו, "את הפתרון של הכשלים הפיננסיים של חברת החשמל אי אפשר ואסור בשום אופן להטיל על גב המגזר העסקי. רק המדינה עצמה צריכה לספוג אותם, שכן היא האחראית העיקרית לכשלים הללו."
 
לין ציין כי ההמלצות המרכזיות של האיגוד הן פיתוח כושר הייצור ע"י יצרנים פרטיים ללא כל מגבלה הנוגעת למכסת האחוזים מכלל כושר הייצור; יצירת תחרות באספקה הישירה של חשמל מיצרנים פרטיים לציבור הצרכנים, בכלל זה המגזר העסקי; העמקת הפיקוח על חברת החשמל, הן במונחי תעריף החשמל המהווה משקל כבד בהוצאות משקי הבית והמגזר העסקי והן במונחי ניהול כללי ושקיפות; והגדלת היצע החשמל והרזרבות לטווח ארוך, תוך מתן עדיפות כלכלית לאנרגיות מתחדשות." 

למידע נוסף בתחום זה