לין לשר האוצר: פעל לביטול ההטבה הניתנת בשירות הציבורי של פדיון ימי מחלה

ההטבה הניתנת כיום של תשלום לעובד בגין היעדרות בתקופת מחלתו, היא מובנת וברורה לכל. אנו שואפים להגן על העובד שפרנסתו לא תיפגע בתקופת מחלתו. העול כולו מוטל על כתפי המעסיק. הוא זה המשלם שכר עבודה בימי ההיעדרות של העובד. לאחרונה, התחלנו לעוות זכות זו ולקבוע בחוק שניתן להעניק ימי מחלה בתשלום גם כאשר העובד אינו חולה וגם כאשר אף אחד מבני משפחתו הקרובים אינו חולה.

יצרנו בסיס של שקר מוסכם בדיני העבודה בישראל ואין דבר מסוכן יותר ביחסי עבודה מאשר יצירת שקרים מוסכמים, כך כתב היום עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לשר האוצר, ח"כ יאיר לפיד.
 
העובד זכאי לתשלום בגין היעדרות שלו עצמו עד לצבירה מרבית של 90 יום וכן לתשלום בשל מחלה של קרובי משפחה עד לתקופה של 52 ימים. בכל המקרים הללו העובד עצמו חולה או שאחד מקרובי משפחתו חולה.
 
אולם לאחרונה עוותה זכות זו בשירות  הציבורי. העובד זכאי לפדיון ימי מחלה כלומר העובד זכאי לתשלום בגין ימי מחלה גם כשלא היה חולה. תשלום זה ניתן גם לאלה המשרתים בכוחות הביטחון. "
 
"דומני שהגיע הזמן לעשות סדר בנושא זה. אם רוצים לצמצם הוצאות פסולות במגזר הציבורי, זוהי אחת מהדוגמאות לכך, חיסול חובת תשלום שכולה מבוססת על תשתית של בלוף."
 
עוד הוסיף לין בפנייתו כי להערכתו מדובר בסכומים ניכרים שניתן לתעלם למטרות החשובות באמת. "הערכה של ההוצאה התקציבית בוודאי יכולה להיעשות באגף התקציבים. אך אציין שלא הסכום שיחסך הוא העיקר אלא בלימת המגמה על פיה אנו מעוותים את מהות הזכויות הניתנות לעובדים."

למידע נוסף בתחום זה