הציבור נוהר למניות: באוקטובר 2013 השקיע 1.9 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות ומתחילת השנה למעלה מ- 11 מיליארד ₪

לאור מגמה חיובית בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש אוקטובר 2013 כ-3 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש ספטמבר 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-1.7 מיליארד ₪, אולם בחודש אוקטובר 2013 חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-22 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש אוקטובר 2013 הינו בתעודות סל מנייתיות בהיקף של כ- 1.9 מיליארד ₪, מהן תעודות סל מנייתיות בארץ בהיקף של למעלה מ-1 מיליארד ₪ ובתעודות סל מנייתיות בחו"ל בהיקף של כ-900 מיליון ₪. ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ- 11 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. "
 
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אוקטובר 2013 כ- 96.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ספטמבר 2013, שאז נוהלו כ-92 מיליארד ₪.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד ₪."
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש אוקטובר 2013 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-910 מיליון ₪). מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-6.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אוקטובר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש אוקטובר 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

אוק-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

26,420

27.39

20,855

30.26

1,005.14

3,191.12

26.68%

מניות בחו"ל

23,504

24.37

13,690

19.87

893.01

7,840.29

71.68%

ממונפות ואסטרטגיות

479

0.50

484

0.70

15.66

21.39

-1.03%

אג"ח בארץ

19,615

20.33

18,304

26.56

201.65

491.01

7.16%

אג"ח בחו"ל

308

0.32

471

0.68

-14.13

-131.91

-34.60%

סל מדדים

3,185

3.30

1,954

2.84

230.83

1,128.38

63.04%

תעודות פיקדון

22,953

23.79

13,151

19.08

605.63

9,627.43

74.54%

סה"כ

96,464

100.00

68,910

100.00

2,937.79

22,167.70

39.99%
   
 
 
 
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל באוקטובר 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות באוקטובר 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

30,215

31.3%

828.70

6,465.93

22,233

35.90%

תכלית

28,056

29.1%

910.04

5,838.76

20,556

36.48%

פסגות

27,068

28.1%

858.11

5,333.93

20,109

34.61%

הראל

11,125

11.5%

340.95

4,529.08

6,012

85.05%

סה"כ

96,464

100%

2,937.79

22,167.70

68,910

39.99%


 

למידע נוסף בתחום זה