פנייה דחופה לראשי הערים בישראל: רשתות השיווק הקמעונאיות מופלות לרעה בקביעת גובה הארנונה

אתם מפלים לרעה ובמכוון את רשתות השיווק הקמעונאיות במדיניות קביעת ארנונת העסקים בעיר. לא רק שהן משלמות ארנונה גבוהה ביותר מחמת היותן חלק ממגזר המסר והשירותים המופלה לרעה לעומת מגזר התעשייה, אלא שהן מופלות פעם נוספת בתוך מגזר המסחר והשירותים, שכן הן משלמות משמעותית הרבה יותר מאשר עסק בודד מאותו סוג עסק ובאותו שטח. מדיניות זו בסופו של דבר תרתיע את הרשתות מלפתוח סניפים בעירכם ותוליד אבטלה בעיר. מדובר בהפרשים כספיים משמעותיים העלולים להגיע לעשרות ואף מאות אלפי שקלים.

כך עולה מפנייה ששיגר נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין, לשורה של ראשי ערים* בישראל, הכוללת בין היתר את: ניסים מלכה ראש עיריית קריית שמונה, עדי אלדד ראש עיריית כרמיאל, זוהר עובד ראש עיריית טבריה, ז'קי לוי ראש עיריית בית שאן, גיל ליבנה ראש מועצה מקומית שוהם, נחום חופרי ראש עיריית רעננה, דב צור ראש עיריית ראשון לציון, צבי גוב-ארי ראש עיריית יבנה.
לין פנה לראשי הערים בשם חטיבת הרשתות הקמעונאיות הפועלת במסגרת איגוד לשכות המסחר.
 
לדבריו, "האפליה לרעת רשתות השיווק פועלת בשני נדבכים: קודם כל האפליה הבסיסית בין הקטגוריה של מפעלי התעשייה לקטגוריה של מסחר ושירותים ולאחר מכן, בתוך הקטגוריה של המסחר והשירותים, אפליה של סניפי הרשת לעומת עסקים בודדים שאינם חלק מהרשתות באותו סוג עסק ובאותו שטח. "
 
כך למשל:
·      במועצה מקומית שוהם תעריף ארנונה למטר לרשת לשיווק מזון עומד על 350.98 ₪ ואילו התעריף לחנות רגילה עומד על 177.2 ₪ ולמפעל 140.35 ₪.
·      באזורי ביג וחוצות כרמיאל בעריית כרמיאל תעריף ארנונה למטר לרשת לשיווק קמעונאית עומד על 328.97 ₪ ואילו התעריף לחנות רגילה עומד על 139.29 ₪  ל- 100 מ"ר ראשונים ולמפעל 45.15 ₪.
·      בעיר בית שאן תעריף ארנונה לרשת לשיווק מזון עומד על 247.68 ₪ למ"ר ואילו התעריף לחנות רגילה עומד על 82.5 ₪ למ"ר ולמפעל 38.6 ₪ למ"ר.
·      בעיר רעננה תעריף ארנונה לרשת קמעונאית עומד על 313.51 ₪ למ"ר (עד ל- 1000 מ"ר) ואילו התעריף לחנות רגילה עומד על 270 ₪ ולמפעל 125.11 ₪ (עד 1000 מ"ר).
·      קריית שמונה ביקשה אישור חריג לעלות את תעריפי הארנונה לרשתות הקמעונאיות מ- 163.11 ₪ למ"ר ל- 183.36 ₪ למ"ר זאת לעומת תעריף של 79.33 ₪ למ"ר במשולם ע"י עסק בודד ו- 25.23 ₪ למ"ר המשולם ע"י מפעל ל- 500 מ"ר ראשונים.
 
"דומני שמדיניות קביעת ארנונת העסקים המושתתת על שלוחות רשתות השיווק בעירך אינה פועלת לטובת האינטרסים הכוללים שלכם. יש להבין כי רשתות השיווק מייצרות תעסוקה ברמה גבוהה ואף מעלות את רמת החיים של התושבים. הן אלה המאפשרות את קיומם של הקניונים בתוך עירך. אם הן לא תאכלסנה את הקניונים, יהיה לקניונים קשה לשרוד", מדגיש לין בפנייתו.
 
לין מבהיר כי הצורך לאזן את ההוצאה התקציבית ולהעלות את רמת ההכנסות מובן לחלוטין, אולם יש להבין כי רשתות השיווק כמו כל עסק אחר, בודקות היום בקפידה רבה את העלויות המושתות עליהן בנפרד בכל אחת מן הערים בהן הן פועלות, כאשר רכיב ארנונת העסקים הוא כבד משקל.
 
על כן מציע לין לראשי הערים לבצע רביזיה של הפחתת ארנונת העסקים על הרשתות, לטובת אוכלוסיית המקום גם בהיבטים תקציביים וגם בהיבטים רחבים יותר. בדרך זו, הערים יוכלו לעודד כניסת רשתות נוספות במקום ליצר מגמת נסיגה. "דומני שאין צורך להסביר מהו משקל הרשתות הקמעונאיות כיום בתוך מגזר המסחר לצרכן הבודד. "
 
** רצ"ב נספח השוואת תעריפי ארנונה.

 
נספח: תעריף ארנונה למ"ר באותן ערים


 
 
                 

רשות מקומית

אזור

תעריף רשת

תעריף חנות רגילה

תעריף תעשיה
       

מזון

קמעונאי
       

 שהם

350.98

 

177.2

140.35
       

 בית שאן

247.68

 

82.5

38.6
       

טבריה

220.73

208.43

167.185 *

76.44
   

כרמיאל

אזוה"ת

328.97

78.29 *

45.15
       

ביג וחוצות כרמיאל

328.97

139.29 *
       

מרכז העיר

289.23

122.64 *
       

יתר האיזורים

320.02

124.6 *
       

 קריית שמונה

163.11 (חריג מבוקש 183.36)

79.33

25.23
       

רעננה **

313.51

270

125.11
   

ראשון לציון

309.91

246.57

149.41
   

יבנה

120 ***

80.36

87.3
   


 
 
 
*           ל- 100 מ"ר
           
**         עד 1000 מ"ר
 
***        לרשת שגודל הסניף מעל 500 מ"ר
 
 
 

למידע נוסף בתחום זה