איגוד לשכות המסחר: 35,002 עסקים נפתחו במגזר המסחר והשירותים בשנת 2012, במקביל נסגרו 28,270 עסקים

המחוקק הישראלי נוהג באפליה חמורה כלפי אלה המקימים עסקים ומאמין כי יש להעניק רבדים של הגנה לשכירים ואפס הגנה לבעלי העסקים

גידול של 2% במספר העסקים (6,728 עסקים*) שנוספו בשנת 2012 למגזר המסחר והשירותים לעומת התקופה המקבילה אשתקד. במגזר זה נפתחו בשנת 2012 -  35,002 עסקים ונסגרו 28,270 עסקים והוא הסתכם בסוף שנה זו ב-  340,989 עסקים. כך עולה מסקירה שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס. להערכת אגף הכלכלה מרבית העסקים שנפתחו הינם עסקים קטנים ובינוניים.
 
עוד עולה מהסקירה כי המגזר העסקי כולו (הכולל גם את מגזר המסחר והשירותים) גדל בשנת 2012 ב- 2%, שהם 8,338 עסקים חדשים, ועמד על 430,631 עסקים. מאגף הכלכלה נמסר כי הסגירות נובעות משלל סיבות ביניהן הכבדות רגולטוריות וביורוקרטיות, סיבות כלכליות, עלויות גבוהות, שינוי תחום פעילות העסק, ועוד. 
בנוסף, סך כל העסקים במשק (הכולל גם ענפים הנושקים למגזר הציבורי, דוגמת ענפי בריאות , חינוך ועוד) בשנת 2012 עמד על כ- 505,000 עסקים. 
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "המחוקק הישראלי נוהג באפליה חמורה כלפי אלה המקימים עסקים ומאמין כי יש להעניק רבדים של הגנה לשכירים ואפס הגנה לבעלי העסקים. אלה שעסקיהם נסגרים מאבדים את רכושם ואת מקום עבודתם מבלי שתוענק להם הגנה איזושהי."
 
בקרב מגזר המסחר והשירותים בלט ענף שירותי מידע ותקשורת (תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים) שהוסיף 920 עסקים (גידול של 4.8%) והגיע ל-19,010 עסקים וענף השירותים המקצועיים, מדעים וטכניים אשר רשם גידול של 3,170 (3.5%) במספר העסקים החדשים והגיע ל- 92,081 עסקים. 
 
ענף שירותי אירוח ואוכל גדל ב- 524 עסקים חדשים (2.3%) והסתכם ב- 22,541 עסקים.  ענפי המסחר גדלו ב- 543 עסקים חדשים (0.6%) ועמדו על 91,264 עסקים; מספר העסקים בענף השירותים הפיננסיים גדל ב- 249 (2%) שעמדו בשנת 2012 על 12,722 ; ואילו בענף תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות נסגרו כ- 48 עסקים (קיטון של  0.1%) והסתכמו ב- 35,521 עסקים. לענף הפעילויות בנדל"ן נוספו 639 עסקים (2.1%) והוא הסתכם ב- 29,924 ; לענף שירותי ניהול ותמיכה נוספו 347 עסקים (2%) והוא עמד על 17,476. בשירותים המסווגים כאחרים נפתחו 384 עסקים (2.2%) והסתכמו ב- 20,450.
 
בהשוואה לענפים אחרים עולה כי ענף התעשייה, כרייה וחציבה רשם קיטון של (0.1%-) שהם סגירה נטו של 32 עסקים ועמד על 23,750 עסקים ; ענף החקלאות רשם גידול של 0.4% (65 עסקים) והסתכם ב-  14,470 עסקים. ענף הבינוי הוסיף 1,570 עסקים (3.1%) ועמד על 50,330 ; וענף אספקת החשמל, מים וביוב הוסיף 57 עסקים חדשים (5.2%), והסתכם בכ- 1,100 עסקים.
 
*נטו – בניכוי עסקים שנסגרו
 
  נספח גידול בענפי המסחר והשירותים לשנים 2010- 2012
 


שנה

תוספת עסקים נטו למסחר ושירותים
בסוף השנה

סה"כ עסקים במסחר ושירותים

אחוז שינוי

תוספת עסקים נטו למגזר עסקי
בסוף השנה

סה"כ מגזר עסקי

אחוז שינוי

2010

9,135

325730

 

10,661

409,905

 

2011

8531

334261

2.6%

10338

422243

2.5%

2012

6728

340989

2%

8388

430631

2%


 
 

למידע נוסף בתחום זה