לין בפנייה לשר האוצר העומד בראש קבינט הדיור: יש להגדיר את הועדה להתחדשות עירונית כבעלת סמכות הכרעה סופית בכל הנושאים הקשורים להתחדשות עירונית

ועדת השרים לענייני דיור (קבינט דיור") שהוקמה לאחרונה תוכל לתרום משמעותית להורדת מחירי הדיור. אחד הנושאים המרכזיים על סדר יום הועדה מוטב ויהיה מימוש של יעדי תמ"א 38, אשר יוכל לתרום רבות להגדלת היצע הדירות למגורים ללא צורך בהקצאת קרקעות." כך כתב עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בפנייה ששלח לשר האוצר, ח"כ יאיר לפיד, העומד בראש קבינט הדיור.

לדבריו, "ממשלת ישראל הגתה את אחד הרעיונות המוצלחים ביותר: שילוב של הגדלת היצע הדירות למגורים יחד עם חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, וזאת במסגרת תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה (תמ"א 38)." עם זאת לדבריו, בפועל לא קודמו פרויקטים של תמ"א 38 ברחבי ישראל כיישום לתוכנית.
 
"מאז פרסום הנוסח הראשון של תמ"א 38 בשנת 2005, בוצעו בפועל בישראל פחות מ- 100 פרויקטים לחיזוק מבנים. לאחר יותר משבע שנים מיום פרסומה של תמ"א 38, עדיין לא הוכרע סדר עדיפויות לאומי המכתיב לכל גורמי התכנון והשלטון המקומי והמרכזי מתווה ברור. חסמים רבים ניצבים בפתחם של אלה המבקשים לממש מיזמים אלה."
 
"אחד החסמים הבולטים הינו - העדר אינטגרציה וסמכות הכרעה בידי מנהלת אחת להתחדשות עירונית. רשויות שונות פועלות על פי קריטריונים שונים ואמות מידה שונות, ורשויות מרכזיות כמו כיבוי אש ופיקוד העורף מציבות בהעדר ראייה כוללת, דרישות לא מידתיות ומכבידות. החלטת הקבינט בדבר הקמת ועדה להתחדשות עירונית - (כפי שהופיעה בפרוטוקול הקבינט מיום 3.6.13) היא רלוונטית וחשובה."
על מנת לקדם את עבודת הוועדה להתחדשות עירונית, לין המליץ לשר לקדם לנקוט בשלושה צעדים עיקריים:
 
1. להגדיר את הועדה כבעלת סמכות הכרעה אשר ביכולתה להכתיב לכל גורמי התכנון והשלטון המקומי מתווה ברור. היא צריכה לתפקד כגוף מרכז שבפניו ניתן לברר מחלוקות ואשר הכרעתו תהיה סופית בכל הנושאים הקשורים להתחדשות עירונית.
 
2. הועדה צריכה להיות זמינה באופן שוטף לפניות יזמים ושאר העוסקים בתחום, ולהשתדל ככל האפשר לספק פתרונות בדבר החסמים בזמן אמת.
 
3. שיתוף נציגים מה"שטח", העוסקים בביצוע בפועל של תמ"א 38, בוועדה,
כגון – נציג מאיגוד חברות תמ"א 38 והתחדשות עירונית שבאיגוד לשכות המסחר, אשר צברו ניסיון מעשי ורב חשיבות בתחום זה. אלו הן החברות המובילות בתחום יזום פרויקטים של תמ"א 38 אשר מכירות מקרוב את התחום, על כל בעיותיו והחסמים הקיימים בו, המונעים ביצוע פרויקטים כאלו בהיקף נרחב. 

למידע נוסף בתחום זה