יו"ר ארגון בתי ספר ומכללות באיגוד לשכות המסחר: אנו פועלים להקמת מועצה להשכלה מקצועית, כדוגמת המועצה להשכלה גבוהה, אשר תפקח על תחום ההכשרה המקצועית

אנו פועלים להקמת מועצה להשכלה מקצועית, כדוגמת המועצה להשכלה גבוהה, אשר תפקח על תחום ההכשרה המקצועית ותקבע קריטריוני איכות למכללות ובתי ספר, לשם קבלת תו תקן", שיהווה תו איכות לאותו מוסד." כך אמר עו"ד מנשה כהן, יו"ר ארגון בתי ספר ומכללות באיגוד לשכות המסחר, במפגש שהתקיים בסופ"ש האחרון עם נציגי ארגון ה OECD ומשרד הכלכלה.

המפגש שעסק בנושא חינוך והכשרה מקצועית במסגרת פרויקט Skils Beyond School של ארגון ה-  OECD, נועד לאפשר לצוות ה- OECD להכין סקירה מקיפה על מבנה ההכשרה המקצועית בישראל מעבר ללימודי התיכון. במפגש השתתפו נציגי משרד הכלכלה, אנשי חינוך, אקדמיה, נציגים של האיגודים המקצועיים ונציגי משרד הכלכלה-האגף להכשרה מקצועית כקובעי מדיניות. מטעם ה OECD השתתף צוות ייעודי לביצוע הסקירה והכנת הדו"ח.
 
לדברי כהן, על אף היקפה המשמעותי של ההשכלה העצמאית, לא נמצא עד היום הסדר הולם או פיקוח מוסדר וכולל על איכות הלימודים ואיכות המתקנים. "מטרת המועצה שתוקם היא ליצור מערכת קריטריונים אחידה לפיקוח וביקורת על ההשכלה העצמאית בישראל, בכך להציג את מחויבות המוסד המלמד לאיכות ורצינות."
 
עוד מציע כהן כי המועצה תשמש כגוף מבקר ומפקח על העוסקים במתן שירותי לימודים והקניית ידע, דוגמת מכללות פרטיות למיניהן, ותעודד אותם לקבל על עצמם עקרונות של ניהול ואיכות כפי שיוגדרו ע"י המועצה. "הכרה כזו, תאפשר לציבור הלומדים כלי יעיל להבחנה בין מוסדות הפועלים תחת הכרה ע"י הוועדה אל מול אלה שלא קיבלו על עצמם עקרונות של ניהול ואיכות."
 
המועצה המפקחת, אשר תוקם ביוזמת איגוד לשכות המסחר, תכלול בין השאר נציגים בעלי ניסיון בתחום הפיקוח על מוסדות חינוך ומוסדות השכלה. "שיתוף פעולה בין כל הגורמים המקצועיים בתהליך חשוב זה, יהפוך את ההשכלה העצמאית בישראל לתחום מוביל ואמין אשר יאפשר השכלה איכותית וראויה לציבור הצרכנים בישראל", סיכם כהן את דבריו.
 
 

למידע נוסף בתחום זה