לין על רקע הסכסוך בנמלים: הטענות של התאחדות התעשיינים לפיהן לא בוצעה בדיקה כלכלית נאותה לפני ההחלטה על הקמת רציפי הנמל החדשים מופרכת

לין : " הטענות של התאחדות התעשיינים לפיהן לא בוצעה בדיקה כלכלית נאותה לפני ההחלטה על הקמת רציפי הנמל החדשים וכי לא קוימה הידברות כנדרש הן טענות מופרכות, שאין להן כל מקום וכל מטרתן לעכב את הקמת רציפי הנמל החדשים"

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר התייחס לבקשת ההצטרפות של התאחדות התעשיינים להליך שיזמה לשכת המסחר ת"א והמסחר למניעת השביתה בנמלים: "לא ברור מה היה המניע של התאחדות התעשיינים להצטרף להליך המתנהל זה כחודש וחצי רק שעות ספורות לפני הדיון בביה"ד.

לאחר ששמענו את טיעוני התעשיינים, התאכזבנו מהתמיכה שהעניקו התעשיינים להסתדרות הכללית. הטענות של התעשיינים שלא בוצעה בדיקה כלכלית נאותה לפני ההחלטה על הקמת רציפי הנמל החדשים וכי לא קויימה הידברות כנדרש הן טענות מופרכות, שאין להן כל מקום וכל מטרתן לעכב את הקמת רציפי הנמל החדשים. בדיקות כלכליות בוצעו במשך שנים ע"י אנשי מקצוע ויש וודאות מוחלטת בצורך בהרחבת הקיבולת הנמלית בישראל. חבל שהתעשיינים נותנים יד לעיכוב בהקמת תשתיות נמל חיוניות למשק".

לין התייחס גם להתנהגות האלימה של עובדי הנמלים במהלך הדיון, שהובילה להפסקת הדיון ולהתנהלות האלימה כלפי באת כוח המדינה ונציג האוצר: "יש לגנות את אופי ההתנהגות האלימה של עובדי הנמלים בתוך אולם ביה"ד. התנהגת זו פוגעת פגיעה אנושה ויסודית באושיות ההליך המשפטי בישראל. נוצרה תופעה שמאפשרים לגורמים מעוניינים נגיעות של אלימות מילולית על גבול הגלישה לאלימות פיזית. ביה"ד לעבודה חייב להתארגן מיידית כדי למנוע הישנות מקרים כאלו בעתיד. אם ביה"ד מעוניין לשמור על תקינות הדיונים, הוא חייב לפעול במהירות כבר היום".

למידע נוסף בתחום זה