איגוד יועצי המשכנתאות בלשכת המסחר מברך על המגבלות החדשות שהטיל בנק ישראל: ההחלטות להגביל את משך הזמן של החזר המשכנתא ואת אחוז ההחזר החודשי יגנו על ציבור נוטלי המש

איגוד יועצי המשכנתאות שבלשכת המסחר בירך על המגבלות החדשות אותן הטיל אתמול בנק ישראל בנושא המשכנתאות. חברי האיגוד ציינו כי ההחלטות להגביל את משך הזמן של החזר המשכנתא ואת אחוז ההחזר החודשי יגנו על ציבור נוטלי המשכנתאות. עם זאת הביעו חברי האיגוד את ביקורתם על ההחלטה לחייב את ציבור הנוטלים להוסיף לתמהיל המשכנתא את מסלול הריבית הקבועה במתכונתו הנוכחית.

לדברי רונן עקיבא יו"ר האיגוד, המגבלה החדשה המחייבת בעצם את נוטלי המשכנתאות להשתמש במסלול של ריבית קבועה בשיעור של לפחות 30 אחוז מגובה המשכנתא, פוגעת בציבור שכן מחד מחייבים את הציבור להשתמש במסלול של ריבית קבועה בניגוד לרצונו ומאידך מגדילים לעשות וגובים על כך עמלת פירעון מוקדם הנהוגה בסוג זה של הלוואה.
 
 לדבריו עמלת הפירעון המוקדם במסלול של ריבית קבועה, מחושבת לפי הפרשי ריביות בין יום נטילת ההלוואה ליום הפירעון  על הסכום הנפרע כלפי יתרת החודשים לתום התקופה.
 
לאור דברים אלו קרא עקיבא לבנק ישראל לשקול בצורה רצינית את ביטולה של  עמלת הפירעון המוקדם  על מנת למנוע פגיעה נרחבת בציבור.

למידע נוסף בתחום זה