יבוא מוצרי הצריכה לישראל רשם עליה של 6.8% בשבעת החודשים הראשונים של 2013 והסתכם בכ 6.66 מיליארד דולר

יבוא מוצרי צריכה לישראל רשם עליה של 6.8% בשבעת החודשים הראשונים של 2013 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, המהווה כ- 420 מיליון דולר, כאשר סך יבוא מוצרי הצריכה הסתכם בתקופה זו בכ- 6.66 מיליארד דולר. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס מנוכי עונתיות.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, העלייה ביבוא מוצרי צריכה משקפת את ההוזלה שנוצרה עקב הפיחות של ערך מטבעות החוץ מול השקל. הוזלה זו, בפרט במוצרי מזון, מקדמת את המטרה של הורדת יוקר המחייה בישראל.
 
יבוא מוצרי הצריכה מתחלק לשני תחומים. האחד, יבוא "מוצרים בני קיימא" דוגמת מכוניות, ריהוט וחשמל ביתי, המהווים כ- 40%-45% מהיקף היבוא. והשני, יבוא "מוצרים לצריכה שוטפת" דוגמת מזון, תרופות, כלי בית, ביגוד והנעלה, המהווים כ- 55%-60%  מהיקף היבוא (נכון לתקופה הנסקרת).
 
מסקירת אגף כלכלה באיגוד לשכות המסחר עולה כי יבוא המוצרים לצריכה שוטפת רשם בחודשים ינואר - יולי עליה של כ- 5.5% המתבטאת בכ- 200 מיליון דולר, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. יבוא זה  הסתכם בכ- 3.8 מיליארד דולר. 
 
מפילוח יבוא המוצרים לצריכה שוטפת עולה כי
ביבוא מזון ומשקאות, נרשמה עליה של כ-8.5% שהם כ- 86 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 1.1 מיליארד דולר;
ביבוא מוצרי הלבשה והנעלה נרשמה עליה של כ- 3.3%, שהם כ- 34 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 1.06 מיליארד דולר;
ביבוא כלי בית נרשמה עליה של כ- 8.5%, שהם כ- 32 מיליון דולר, היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 412 מיליון דולר;
ביבוא התרופות נרשמה עליה של כ- 4%, המהווים כ- 20 מיליון דולר. היקף היבוא בענף זה הסתכם בכ- 505 מיליון דולר;
ביבוא יתר המוצרים לצריכה שוטפת נרשמה עליה של כ- 4.5%, המהווים כ- 32 מיליון דולר, והיקפם הסתכם  בכ- 710 מיליון דולר.
 
יבוא מוצרים בני קיימא רשם בשבעת החודשים הראשונים של 2013 עליה של כ- 220 מליון דולר, המהווים גידול של 8.2% והסתכם בכ- 2.86 מיליארד דולר.
מרבית הגידול ביבוא מוצרים בני קיימא בגובה כ- 200 מליון דולר נרשם לטובת יבוא כלי תחבורה שגדלו בשיעור גבוה של כ- 30% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והיקפם הסתכם  בכ- 890 מיליון דולר.
 
מאגף הכלכלה נמסר כי נתוני היבוא המפורסמים ע"י רשות המיסים מראים כי ישנו גידול ניכר במספר כלי הרכב שיובאו בשבעת החודשים הראשונים של השנה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. הגידול בא לידי ביטוי בעיקר בתוספת של 10,450 כלי רכב לנוסעים,
ו- 10,700 כלי רכב דו גלגלי, שהם 88% יותר, בהשוואה לנתוני ינואר - יולי של 2012. מהסקירה עולה כי הסיבה העיקרית לגידול החד ביבוא רכבים נובע מהכניסה לתוקף של השינוי במיסוי הירוק באוגוסט 2013 ולצפי לעלייה במחירי הרכבים.
 
ביבוא רהיטים ומוצרי חשמל ביתיים שהסתכם בכ- 1.77 מיליארד דולר, לא נרשם שינוי לעומת התקופה המקבילה אשתקד,
ביבוא יתר המוצרים בני קיימא, שהסתכם בכ- 192 מיליון דולר, נרשם גידול של כ- 20 מליון דולר, המהווים כ- 11%.

למידע נוסף בתחום זה