לשכת המסחר תומכת ברפורמה שאושרה במכון התקנים: מדובר ברפורמה חשובה ביותר שתתרום להורדת מחירי המוצרים

ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת התקינה, זאת לאחר שהושגו הבנות בין משרדי האוצר והכלכלה לוועד עובדי מכון התקנים. לדברי עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר "מדובר ברפורמה חשובה ביותר שתתרום להורדת מחירי המוצרים ואשר משתלבת עם הקו שכבר עוצב במכון התקנים בשנתיים האחרונות.

ועדת הכלכלה אישרה את הצעת החוק לרפורמה ביבוא באמצעות הקלות במתן אישורי יבוא:
 
ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה לקריאה שנייה ושלישית את רפורמת התקינה, זאת לאחר שהושגו הבנות בין משרדי האוצר והכלכלה לוועד עובדי מכון התקנים.

במסגרת המתווה החדש, נקבע כי כל המוצרים אשר היו מחויבים בבדיקת מכון התקנים טרם התיקון לחוק ההסדרים, ימשיכו לעבור את הבדיקות באותה מתכונת. לממונה על התקינה במשרד הכלכלה האפשרות להעביר את אותם המוצרים להליך הצהרה, רק לאחר קיום שימוע, אז תיבחן הבקשה תחת שיקולי בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה.

עוד סוכם, כי הממונה על התקינה, יהיה מחויב לשקול שיקולי בטיחות, בריאות ואיכות הסביבה גם באשר למוצרים חדשים, אשר ברירת המחדל לגביהם הייתה הצהרה. הממונה יהיה חייב לשקול העברת מוצרים אלו לבדיקה, תוך שמיעת הגורמים השונים.

הרפורמה החדשה קובעת גם כי הממונה על התקינה במשרד האוצר, יהיה רשאי להסמיך את עובדי מכון התקנים לטפל בבדיקות ההצהרות לתקופות קצובות של שלוש שנים.
  
לדברי עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר "מדובר ברפורמה חשובה ביותר שתתרום להורדת מחירי המוצרים ואשר משתלבת עם הקו שכבר עוצב במכון התקנים בשנתיים האחרונות. על שום כך, ביצוע הרפורמה יהיה קל יחסית, שכן אין פה התנגשות בתפיסות עבודה אלא להיפך - שילוב תפיסות העבודה של מכון התקנים עם מדיניות כלכלית נכונה של משרד הכלכלה (התמ"ת), שתואץ היום נוכח התמיכה הברוכה והמוחלטת של שר הכלכלה. מדובר בשינויים המקובלים כנורמות עבודה באירופה, הבאים במטרה לחזק את התחרות במשק ולהשתלב בתפיסת הכלכלה הגלובלית, וזאת בהתאם להמלצות ועדת טרכטנברג. " 

למידע נוסף בתחום זה