גידול ממוצע של כ- 53,350 משרות בחודשי הקיץ במגזר העסקי

בעשור האחרון הייתה עליה ממוצעת של 53,350 משרות במגזר העסקי, המשקפים גידול ממוצע של כ- 2.8% בסך המשרות בתקופת הקיץ (יוני, יולי ואוגוסט), בהשוואה לעונת האביב (מרץ, אפריל ומאי), וירידה ממוצעת של כ- 1% בעונת הסתיו (ספטמבר, אוקטובר, נובמבר), שכן כ- % 30 מכלל תוספת המשרות הינן משרות חלקיות. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, אשר בחנה את ההתנהגות העונתית בגיוס משרות בחודשי הקיץ . 

כלכלני האיגוד מציינים כי בקיץ 2012 סך המשרות במגזר העסקי עמד על כ- 2.31 מיליון, והגידול במשרות שנרשם בשנה זו בחודשי הקיץ היה מתון יותר ועמד על 42,600, הנתון הנמוך ביותר בעשור האחרון במגזר העסקי, המהווה גידול של כ-1.9% בלבד. מעבר לכך, הירידה שנרשמה לאחר מכן בחודשי הסתיו, בגובה 50,700 משרות (2.2%-) היתה גם היא הגבוהה ביותר בעשור האחרון, וזו הפעם היחידה בתקופה הנסקרת שהירידה בהיקף המשרות באביב היתה גדולה מהגידול שנרשם בחודשי הקיץ. 
 
מהסקירה עולה כי בעשור האחרון נרשמה בעונת הקיץ עלייה ממוצעת של כ- 3.5% במספר המשרות בענפי המסחר והשירותים שהם 47,570 משרות לעומת חודשי האביב וירידה ממוצעת של 1.8% בעונת הסתיו. סך המשרות בענפי המסחר והשירותים בקיץ 2012 עמד על 1.625 מיליון, המהווים כ- 51% מסך המשרות במשק.
 
מבין ענפי המסחר והשירותים (וענפי המשק בכלל) את העלייה החדה ביותר בקיץ - 9.2% רשם ענף שירותי אירוח ואוכל, זאת לעומת ירידה של 4.4% במספר המשרות בעונת הסתיו ועמד על כ-200 אלף משרות בקיץ 2012.
  
ענף תחבורה, אחסנה ותקשורת רשם עלייה ממוצעת של 2.9% במספר המשרות בחודשי הקיץ, לעומת ירידה של כ- 0.6% במספר המשרות בחודשי הסתיו ועמד על כ- 284 אלף משרות בקיץ 2012*.
 
ענף השירותים העסקיים רשם עלייה ממוצעת של 3.5% במספר המשרות בתחילת הקיץ (יוני-יולי), לעומת ירידה של 2.7% החל באוגוסט וכלה בחודשי הסתיו, ועמד על כ- 511 אלף משרות בקיץ 2012.
 
ענף המסחר רשם עלייה ממוצעת של כ- 2.6% במספר המשרות בחודשי הקיץ, ועליה מזערית נוספת של 0.1% בחודשי הסתיו, ועמד על כ- 435 אלף משרות בקיץ 2012.  
 
ענף הפיננסיים רשם עלייה ממוצעת של כ- 2.1% במספר המשרות בחודשי הקיץ, ועליה של כ- 0.3% בחודשי הסתיו, כאשר בקיץ 2012 עמד הענף על סך של כ- 103 אלף משרות.
 
ענף השירותים הקהילתיים, חברתיים ואישיים, אשר כולל בין היתר מתנ"סים ופעילויות פנאי בילוי וספורט, רשם עליה ממוצעת של כ- 1.5%  במספר המשרות בתחילת הקיץ (יוני- יולי), אולם כבר באוגוסט (לקראת תחילת הלימודים) ובחודשי הסתיו ישנה ירידה ממוצעת של 5% במספר המשרות. מספר המשרות בענף זה עמד על כ- 161 אלף בקיץ 2012.
 
בענף הבינוי, שאינו מושפע מעונתיות, נרשמה עלייה של 4% במספר המשרות בקיץ, לעומת ירידה מזערית של כ- 0.1% במספר המשרות בחודשי הסתיו, כאשר מספר המשרות בענף זה הסתכם ב- 157 אלף בקיץ 2012. בענף התעשייה נרשמה עלייה של כ- 1.6% במספר המשרות בחודשי הקיץ, לעומת ירידה של 0.6% בחודשי הסתיו ועמד על כ- 351 אלף משרות בקיץ 2012.
 

*  בענף שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות, ובענף מידע ותקשורת יחד, לפי הסיווג הענפי החדש.
למידע נוסף בתחום זה