איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: למרות הטלטלות בשוקי ההון, ענף תעודות הסל ממשיך לצמוח בחודש יולי 2013 ניהל הענף כ-87.7 מיליארד ₪

למרות הטלטלות בשוקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לצמוח, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש יולי 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-1.7 מיליארד ₪, לעומת חודש יוני 2013 שאז גויסו כ-570 מיליון ₪ בלבד. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו למעלה מ-16.5 מיליארד ₪".


לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש יולי 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-976 מיליון ₪), ותעודות פיקדון (כ-481 מיליון ₪, כשמנגד ישנם פדיונות שוליים בתעודות על אג"ח בחו"ל ותעודות ממונפות ואסטרטגיות. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יולי 2013 כ-87.7 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת יוני 2013, שאז נוהלו כ-84.6 מיליארד ₪. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל". 
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-22% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-22% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש יולי 2013 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-696 מיליון ₪) ואחריה תכלית תעודות סל (כ-590 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.5% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.8%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.1% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
   

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יולי 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש יולי 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

יול-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

23,749

27.08

20,855

30.26

100.06

2,133.70

13.88%

מניות בחו"ל

19,679

22.44

13,690

19.87

975.89

5,365.10

43.74%

ממונפות ואסטרטגיות

464

0.53

484

0.70

-14.81

-32.31

-4.24%

אג"ח בארץ

19,551

22.29

18,304

26.56

-59.72

601.75

6.81%

אג"ח בחו"ל

332

0.38

471

0.68

-16.09

-105.68

-29.54%

סל מדדים

2,692

3.07

1,954

2.84

226.16

656.12

37.76%

תעודות פיקדון

21,230

24.21

13,151

19.08

481.44

7,945.68

61.44%

סה"כ

87,697

100.00

68,910

100.00

1,692.94

16,564.36

27.26%


 
 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל ביולי 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות ביולי 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

27,749

31.6%

87.37

4,811.48

22,233

24.81%

תכלית

25,890

29.5%

590.08

4,776.98

20,556

25.95%

פסגות

24,347

27.8%

319.46

3,585.24

20,109

21.08%

הראל

9,710

11.1%

696.02

3,390.65

6,012

61.52%

סה"כ

87,697

100%

1,692.94

16,564.36

68,910

27.26%
             
למידע נוסף בתחום זה