לשכת המסחר בתגובה לפרסומים על הטבות המס בהיקף אדיר שניתנו לחברות הציבוריות: יש להעביר חוק שעיקרו יהיה חובת השקיפות המלאה של השימוש בתקציבי המדינה

בתגובה לפרסומים על הטבות המס בהיקף אדיר שניתנו בתקופה של 6 שנים לחברות הציבוריות , אמר היום עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר כי עולות שאלות קשות ביותר על תרבות העבודה של משרד האוצר וגם על אופן קבלת ההחלטות של כנסת ישראל. על כולם לזכור שמדובר בחוקים שעברו לאחר דיון בועדת הכספים של הכנסת. "

השאלות החשובות הן כיצד מרשים לעצמם עובדים ברשויות המדינה שלא לחשוף באופן מלא למחוקקים את מלוא משקל הטבות המס בתקציב המדינה ובחוקים המוצעים על ידם, וכיצד מחוקקים מרשים לעצמם להעביר חוקים המחלקים הטבות מס בהיקפים כאלה מבלי שהם מקבלים את מלוא המידע מהו המשקל וההיקף האמיתי של ההטבות הללו.

"את שני הפגמים היסודיים הלו יש לתקן בדחיפות ולהעביר חוק שעיקרו יהיה חובת השקיפות המלאה של השימוש בתקציבי המדינה. "
יחד עם זאת, לין ביקש להזכיר כי מדובר בשני חוקים שונים– חוק עידוד השקעות הון במתכונתו הישנה וחוק הקרוי חוק עידוד השקעות הון שנכנס לתוקף בתחילת 2011. איגוד לשכות המסחר ניהל מאבק נגד תכני החוק החדש כבר מיומו הראשון והזהיר, גם בכנסת וגם מול רשויות המדינה, מפני תוצאותיו החמורות. החוק החדש כלל אינו חוק לעידוד השקעות הון. אין בו דרישה להשקעת הון אלא ההיפך, עידוד לצמצום השקעות הון החוק חייב לעבור רוויזיה מהירה תוך שימת דגש על תיעול משאבים לפריפריה ויצירת מקומות עבודה בפריפריה.

למידע נוסף בתחום זה