איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו קרוב ל-14.4 מיליארד ₪

למרות הירידות החדות בשווקי ההון בחודש החולף, הרי ששוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש יוני 2013 גייסו בנטו 4 חברות המנפיקות תעודות סל כ-570 מיליון ₪, לעומת חודש מאי 2013 שאז גויסו כ-1.6 מיליארד ₪. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו קרוב ל-14.4 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש יוני 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-630 מיליון ₪), כשנגד עיקר הפדיונות הן בתעודות על מניות בארץ (כ-180 מיליון ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש יוני 2013 כ-84.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת מאי 2013, שאז נוהלו כ-85.6 מיליארד ₪ (שהיה גם שיא כל הזמנים). הירידה בשווי הנכסים המנוהלים, נובעת מירידת שווי ניירות הערך, בחודש החולף בבורסות העולם". 
  
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים,
כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-25% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל,
סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש יוני 2013 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-250 מיליון ₪) ואחריה הראל תעודות סל (כ-227 מיליון ₪).
מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-32.2% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-מיטב שמחזיקה ב-29.4% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה ב-28% מהשוק, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 10.5% משוק תעודות הסל". 
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
  הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש יוני 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

             
 
               
               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש יוני 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

יונ-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

23,109

27.33

21,354

30.95

-182.97

2,037.13

8.22%

מניות בחו"ל

18,093

21.40

11,548

16.74

628.16

4,030.95

56.68%

ממונפות ואסטרטגיות

482

0.57

510

0.74

15.70

33.48

-5.47%

אג"ח בארץ

19,362

22.90

17,616

25.54

35.10

580.74

9.91%

אג"ח בחו"ל

347

0.41

193

0.28

-27.66

-81.19

79.72%

סל מדדים

2,419

2.86

1,637

2.37

99.55

425.90

47.82%

תעודות פיקדון

20,747

24.54

16,130

23.38

2.05

7,360.96

28.62%

סה"כ

84,560

100.00

68,988

100.00

569.93

14,387.98

22.57%
                     


 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל ביוני 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות ביוני 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  27,195

32.2%

                    99.09

               4,662.02

                     22,233

22.32%

תכלית

                  24,869

29.4%

                     -6.39

               3,820.23

                     20,556

20.98%

פסגות

                  23,659

28.0%

                  249.79

               3,271.17

                     20,187

17.20%

הראל

                    8,837

10.5%

                  227.43

               2,634.56

                       6,012

46.99%

סה"כ

                  84,560

100%

                  569.93

             14,387.98

                     68,988

22.57%


 
 

למידע נוסף בתחום זה