לין לשר הרווחה ויו"ר הכנסת: "פעלו להסרת ההצעה לשינוי חוק הסיעוד מחוק ההסדרים"

בימים אלה מוביל משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרים, הצעת חוק לשינוי דרמטי של חוק הסיעוד, כך שהקשישים יהיו חייבים בקבלת גמלת סיעוד בכסף במקום גמלה בעין", באמצעות חברות סיעוד מתמחות, כפי שהיה עד עתה. לאחר בדיקה רחבה, סבורני כי מדובר בשינוי מהפכני שיפגע קשות בציבור הקשישים ויש לו השלכות מרחיקות לכת באשר לציבור גדול של קשישים ומגזרים שלמים של עובדים סיעודיים, אחיות מוסמכות ועובדים סוציאליים", כתב לין לח"כים.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר מכתב דחוף לשר הרווחה, מאיר כהן, יו"ר הכנסת, ח"כ יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, ח"כ חיים כץ, ויו"ר ועדה מיוחדת לבעיית העובדים הזרים, ח"כ מיכל רוזין, העוסק בבקשת האיגוד להסיר את ההצעה לשינוי חוק הסיעוד מחוק ההסדרים. 
 
במכתבו הציג לין תשעה טיעונים המחייבים את הסרת התיקון המוצע מחוק ההסדרים: "תיקון זה עלול לפגוע בקשישים ולהחמיר באופן קשה את מצבם, ובפרט את מצבם של החלשים ביותר שביניהם, המוגדרים כתלויים לחלוטין בעזרת הזולת. אני פונה אליך על מנת שתפעל להוצאת הצעת חוק זו מחוק ההסדרים מהנימוקים הבאים:
 
1.      הניסוח בחוק ההסדרים מטעה ומציג כי התיקון, לכאורה, יביא לחסכון של 200 מיליון ₪ לתקציב המדינה, בעוד שבפועל החיסכון מזערי והינו, לכל היותר, 25 מיליון ₪ בלבד. שכן, ההפרש בין תעריפי הגמלה בעין ובכסף נובע ממרכיבים המוטלים על חברות הסיעוד שאינם חלים על הזכאים, ובראשם מס ערך מוסף (מע"מ) בשיעור 18 אחוז.
2.      "החיסכון" מגיע כולו על חשבון השירותים המקצועיים החיוניים לקשישים, שניתנים להם באמצעות עובדי חברות הסיעוד. שירותים אלו יופסקו באופן מיידי!
3.      השינוי מבקש לכפות את המעבר לגמלה כספית על הקשישים, על אף ש-91% מהם סירבו לעבור לגמלה כספית, זאת עפ"י תוצאות ניסוי שנערך במהלך 5 השנים האחרונות, ביוזמת המדינה.
4.      כ- 51% מהקשישים הזכאים, מוגדרים על ידי משרד הרווחה כבודדים או עריריים, כך שהשינוי יוביל להפקרת הקשישים לבדם ובניגוד לרצונם אל מול העובדים הזרים, דבר שיהפוך אותם למעסיקים בעל-כורחם, על כל המשתמע מכך לרבות אחריות וחבות של מעסיק כלפיי עובד.
5.      קשישים התלויים לחלוטין בעזרת הזולת יוותרו ללא כל מענה, כאשר העובד הזר  ייצא לחופש, יהיה חולה או יפסיק את עבודתו מכל סיבה שהיא, שכן, לקשיש לא יהיה גיבוי של "חברת שירותי סיעוד".
6.      מחיר שעת הסיעוד שישלם הקשיש באופן פרטי תעלה באופן דרמטי לעומת התעריפים המפוקחים כיום על ידי חברות הסיעוד. לשם ההמחשה, כיום תעריף שעת משק בית כפול מתעריף שעת סיעוד.
7.      שינוי כאמור בהצעה יוביל להגדלת ימי אשפוז של הקשישים ולאובדן ימי העבודה של בני המשפחה, שיעלו רבות למשק. זאת עקב היעדר פיקוח מוסדר, אשר יוביל להרעת מצבם הרפואי של הקשישים ולפניותיהם התכופות לבתי החולים.
8.      כל הגורמים המקצועיים, לרבות, משרד הרווחה, המוסד לביטוח לאומי, ארגון העובדים הסוציאליים, המרכז לשלטון מקומי, הסתדרות הגמלאים ועוד, הינם נגד שינוי חוק הסיעוד, ובפרט נגד כפיית המעבר לגמלה כספית.
9.      אין מקום לכך ששינוי כה דרמטי ודורסני בחוק סוציאלי שהבטיח את זכויותיהם של הקשישים משך למעלה מ- 25 שנים, יאושר במסגרת חוק ההסדרים, ללא כל דיון מקצועי מעמיק, קל וחומר, כאשר אין לדבר כל הצדקה כלכלית.חוק הסיעוד הינו החוק הסוציאלי וההגון ביותר כלפי האוכלוסייה החלשה בחברה, אשר האריך את תוחלת חייהם של הקשישים, שיפר את איכות חייהם והבטיח את כבודם לעת זקנה.
 
בסיום פנייתו ביקש לין מהח"כים האמורים לפעול נמרצות להסרת הצעת האוצר מחוק ההסדרים. 
  

למידע נוסף בתחום זה