לין ללפיד: הרפורמה במיסוי החיסכון הפנסיוני תגדיל את הריכוזיות בענף ויפגע בציבור העצמאיים ובמעמד הביניים

מתוך מכתבו של אוריאל לין לשר האוצר יאיר לפיד: בימים אלה מוביל משרד האוצר במסגרת חוק ההסדרים, רפורמה משמעותית בהטבות המיסוי לחיסכון הפנסיוני. לא ניתן להקל ראש בהשלכות הרפורמה המוצעת, וההשלכות שתהיינה לכך על החיסכון הפנסיוני של מרבית אזרחי ישראל.

אסביר:
פגיעה במעמד הביניים - במסגרת הרפורמה, מבקש משרד האוצר להוריד בשיעור חד את תקרת השכר החודשית המזכה בהטבות מס פנסיוניות, מ-4 פעמים שכר ממוצע במשק (כ-35,000 ₪), ביותר מחצי (כ-15,000 ₪). המדובר בפגיעה קשה במעמד הביניים, ההפרשות תרדנה בהתאם, ותיווצר הפחתה תלולה בקצבה שתעמוד להם ביום פרישתם לגמלאות.  
 
גם בעלי שכר נמוך, שלכאורה אמורים ליהנות מהרפורמה, כלל לא יצאו נשכרים. אמנם מחד, הם יקבלו שיעור זיכוי גבוה יותר, אך מנגד הם לא יהיו זכאים להטבות מיסוי על הפקדות בגין רכיב שכר עליו מעסיק אינו מפריש פנסיונית. כמו כן, עובדים בעלי שכר נמוך שייהנו מהגדלת שיעור הזיכוי, עלולים בגיל פרישה לגלות שהקצבה שיקבלו בגין הפרשות אלו, חייבת במס.
 
בנוסף, לא יהיה ניתן להסיט אובדן הטבות מיסוי בשנים בהם השכר מתחת לתקרת ההטבות הפנסיוניות, לשנים בהם השכר הינו מעל לתקרה, בייחוד כשלאורך מחזור חייו של אדם, בשנים הראשונות הוא משתכר יחסית שכר נמוך, שעולה עם השנים.  
  
הגדלת הריכוזיות - לאור ביטול האפשרות לחיסכון הוני בקופות גמל וביטול מקדמי המרה בפוליסות ביטוחי מנהלים, עיקר ההפקדות כיום הן ל-4 קרנות הפנסיה שמחזיקות מעל 90% מהשוק. הרפורמה המוצעת עשויה להגביר עוד יותר את הריכוזיות בשוק. כיום קרנות הפנסיה זוכות לאג"ח מיועדות, ובשל כך הן בעדיפות עד לשכר של 18,000 עד 20,000 ₪ (תלוי שיעור הפרשה). עמיתים עלולים להפחית את ההפרשות שלהם עד לתקרת השכר הפנסיונית לה הם זכאים להטבות מיסוי, ולהפקידם למוצר האולטימטיבי עבורם - דהיינו, קרן הפנסיה.
 
אם עד כה אזרחים רבים פיצלו הפקדותיהם בין קרן פנסיה (לרוב עד התקרה) ובין קופת גמל או פוליסת ביטוח מנהלים, הרי שקביעת תקרת הטבות מיסוי שהיא מתחת לתקרת הפקדות בפנסיה, תוביל להפקדה לקרן פנסיה בלבד, ובעיקר ב-4 קרנות פנסיה גדולות. אם כבר כיום השוק ריכוזי מאוד, הרי שבטח לא ניתן להגביר עוד יותר את הריכוזיות.
 
פגיעה בעצמאיים - אזרחים רבים נוטלים סיכון ומקימים עסק חדש כעצמאיים, ומהווים את התשתית לצמיחת המשק. פעם אחר פעם, ממשלת ישראל פוגעת במנוע צמיחה חשוב זה. ברפורמה המוצעת מבוטל מנגנון ניכוי המס, ויש לכך השלכות על חבות עצמאיים בדמי ביטוח לאומי ומס בריאות. כמו כן, עצמאיים רשאים כיום לנכות רכישת כיסוי בגין אובדן כושר עבודה, אולם במודל החדש, הכיסוי הביטוחי הוא במסגרת תקרת ההפרשות הפנסיונית, כך שהרוב יוותרו עליו.
 
מסיבות אלה מוצע לבחון מחדש את הרפורמה המוצעת. אין המדובר רק בשינוי שיעורי מס, אלא במהלך שעשוי להשפיע על אזרחים רבים ושיהיה קשה לתקנו בעתיד. 

למידע נוסף בתחום זה