מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת: בחודש מאי 2013 גויסו למעלה מ- 1.6 מיליארד ₪

למרות התנודתיות בשווקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר . לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר , "בחודש מאי 2013 גייסו בנטו 4 חברות המנפיקות תעודות סל למעלה מ-1.6 מיליארד ₪, לעומת חודש אפריל 2013 שאז גויסו כ-930 מיליון ₪. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו קרוב ל-14 מיליארד ₪, שהם גידול של 24% בהיקף הנכסים".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש מאי 2013 הינו בתעודות פיקדון (כ-687 מיליון ₪), וכן גיוס בתעודות על מניות בארץ והחו"ל. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש מאי 2013 כ-85.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אפריל 2013, שאז נוהלו קצת מעל ל-82.8 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל, שממשיך לצמוח. " 
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
לדברי סולומון, בחודש מאי 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-544 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-מיטב שמחזיקה בכ-29.7% מהשוק. פסגות תעודות סל (לאחר מיזוג מיטב תעודות סל) מחזיקה בכ-27.5% מהשוק, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של כ-10.3% משוק תעודות הסל". 
  
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש מאי 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

               
               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש מאי 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

מאי-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

24,183

28.25

21,354

30.95

483.73

2,213.77

13.25%

מניות בחו"ל

18,359

21.44

11,548

16.74

416.78

3,492.24

58.98%

ממונפות ואסטרטגיות

491

0.57

510

0.74

-6.32

-0.74

-3.71%

אג"ח בארץ

19,375

22.63

17,616

25.54

5.77

600.16

9.98%

אג"ח בחו"ל

402

0.47

193

0.28

-15.27

-54.09

107.97%

סל מדדים

2,329

2.72

1,637

2.37

77.56

331.10

42.33%

תעודות פיקדון

20,471

23.91

16,130

23.38

686.65

7,405.99

26.91%

סה"כ

85,610

100.00

68,988

100.00

1,648.88

13,988.42

24.09%


 
 
 

             
   
 
 
 
 
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל במאי 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות במאי 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  27,784

32.5%

                  543.98

               4,618.61

                     22,233

24.97%

תכלית

                  25,414

29.7%

                  483.87

               3,906.03

                     20,556

23.63%

פסגות

                  23,584

27.5%

                  232.20

               3,008.28

                     20,187

16.83%

הראל

                    8,828

10.3%

                  388.83

               2,455.51

                       6,012

46.85%

סה"כ

                  85,610

100%

               1,648.88

             13,988.42

                     68,988

24.09%
למידע נוסף בתחום זה