מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת: בחודש אפריל 2013 גויסו כ-930 מיליון ₪

למרות התנודתיות בשווקי ההון, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר , "בחודש אפריל 2013 גויסו בנטו כ-930 מיליון ₪, כאשר בחודש מרץ 2013 גויסו כ-3 מיליארד ₪, בחודש פברואר 2013 גויסו כ-3.3 מיליארד ₪, ובינואר 2013 גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪. כך, מתחילת שנת 2013 מדובר בגיוס נטו של מעל 12.2 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש אפריל 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-390 מיליון ₪), וכן גיוס בתעודות על מניות בארץ, אג"ח בארץ, ותעודות פיקדון. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש אפריל 2013 כ-82.9 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת מרץ 2013, שאז נוהלו קצת מעל ל-82 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל, שממשיך לצמוח." 
  
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון, חודש אפריל 2013 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-446 מיליון ₪), אשר מיזגה לתוכה החודש את מיטב תעודות סל. מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה בכ-29.5% מהשוק. פסגות סל מחזיקה בכ-28.3% מהשוק, והראל סל מחזיקה נתח של כ-9.9% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 

הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש אפריל 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש אפריל 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

אפר-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

23,189

27.99

21,354

30.95

166.08

1,702.09

8.60%

מניות בחו"ל

17,391

20.99

11,548

16.74

391.36

2,972.44

50.59%

ממונפות ואסטרטגיות

484

0.58

510

0.74

-8.07

8.97

-5.14%

אג"ח בארץ

19,249

23.23

17,616

25.54

190.88

591.40

9.27%

אג"ח בחו"ל

419

0.51

193

0.28

-10.51

-39.04

117.26%

סל מדדים

2,241

2.70

1,637

2.37

48.11

246.67

36.93%

תעודות פיקדון

19,888

24.00

16,130

23.38

151.23

6,710.65

23.30%

סה"כ

82,862

100.00

68,988

100.00

929.07

12,193.18

20.11%


  

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל באפריל 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות באפריל 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

26759

32.3%

99.04

4022.61

22233

20.36%

תכלית

24453

29.5%

88.55

3375.96

20556

18.96%

פסגות

23410

28.3%

446.47

2776.08

20,187

15.97%

הראל

8240

9.9%

295.00

2018.54

6,012

37.07%

סה"כ

82862

100%

929.07

12193.18

68988

20.11%
למידע נוסף בתחום זה