התאחדות תאגידי כ"א זר לבניין: כתוצאה מהעלייה השנתית בשכר העובדים הסינים המקצועיים השוהים בארץ מזה 6 שנים, מחירי הדירות למגורים ממשיכים לעלות

אלדד ניצן, יו"ר ההתאחדות: "כתוצאה ממספרם ההולך וקטן של עובדים סינים  מיומנים בענף עלה שכרם של העובדים הותיקים בין השנים 2005-2012 מ-45 ₪ ל-60 ₪ בשעה; על רשות ההגירה מוטלת החובה להביא ארצה עובדים סיניים חדשים לענף".

מחיר העסקת עובד זר מהווה 36% מתקורת הבניה וכתוצאה מהעלייה השנתית בשכר העובדים הסינים המקצועיים השוהים בארץ מזה 6 שנים, מחירי הדירות ממשיכים לעלות, כך עולה מניתוח התאחדות תאגידי כ"א זר לבניין, את שכר העובדים הזרים בענף.
 
בהתאחדות בה חברות 36 חברות המעסיקות עובדים זרים בענף הבנייה, טוענים כי בעקבות הירידה הדרמטית בכמויות העובדים הזרים המקצועיים בענף, כפועל יוצא למדיניות רשות ההגירה בשנים האחרונות, חלה עליה תלולה במחירי הדירות למגורים, שכן העובדים הזרים הסינים השוהים בישראל צברו ותק ועל פי דין היה צורך להעלות את שכרם מדי שנה.
 
מן הנתונים (מצורפים בטבלה להלן) עולה כי אם בשנת 2005 עמדה משכורתו של עובד זר בענף הבנייה על 45 ₪ לשעת עבודה ובאותה השנה עמד מחירה של דירה ממוצעת בת 4 חדרים באזור המרכז על 667 אלף ₪, הרי שבשנים לאחר מכן חלה קורלציה בין עליית שכר העובדים, המהווה כאמור 36% מתקורת הבנייה, לעלייה במחירי הדירות. כך, בשנת 2007, עמדה משכורתו של עובד זר על 49 ₪ ובהתאמה, מחיר אותה דירה עלה ל -717 אלף ₪. שנתיים אחר כך, ב- 2009, השכר עלה ל- 52  ₪ לשעה ובהתאמה מחיר אותה דירה במרכז הארץ עלה ל -953 אלף ₪. כעבור שנתיים, ב- 2011, עלתה המשכורת ל- 57 ₪ לשעה ובהתאמה מחיר אותה דירה במרכז הארץ עלה למיליון ו-215 אלף ₪ , ואשתקד עלתה משכורתו של של העובד הזר ל- 60 ₪ לשעת עבודה, ובהתאמה עלה מחירה הממוצע של  אותה דירה למיליון ו- 220 אלף ₪.
 
 
טבלת מחיר שעת עבודה לעובד זר בין השנים 2005- 2012
 


שנים

מחיר עובד זר בענף הבניה

מחיר בש"ח לדירה ממוצעת בת 4 חד' באזור המרכז

2005

45 ₪ לשעת עבודה

667,000

2007

49 ₪ לשעת עבודה

717,000

2009

52 ₪ לשעת עבודה

953,000

2011

57 ₪ לשעת עבודה

1,215,000

2012

60 ₪ לשעת עבודה

1,220,000


לאור הממצאים אמר היום אלדד ניצן, יו"ר ההתאחדות, כי מדיניותה של רשות ההגירה ביחס להבאת העובדים הזרים לבנייה נחלה כישלון מהדהד. "הרשות ביקשה מצד אחד לצמצם את מספר העובדים הזרים מסין, המובאים לארץ על ידי התאגידים המקצועיים, ומצד שני להפוך לחברת כ"א בחסות המדינה, המתעקשת להביא עובדים לא מקצועיים ממדינות דוגמת סרילנקה ובולגריה. ניסיונות אלו נכשלים כל פעם מחדש ואין מספיק ידיים עובדות לעמוד בקצב בניית הדירות הנדרש על מנת  להוריד את מחירי הדיור בישראל."
 
לאור המצב הקשה בענף קרא ניצן לרשות ההגירה לשנות את מדיניותה הכושלת מיידית "תוך קיום מו"מ הוגן עם תאגידי כח האדם והתאחדות בוני הארץ, שהינם הגורמים המקצועיים בענף."

למידע נוסף בתחום זה