מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת, בחודש מרץ 2013 גויסו מעל 3 מיליארד ₪

לאור המומנטום החיובי בשווקי העולם, שוק תעודות הסל בישראל ממשיך לגייס בקצב גבוה, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש מרץ 2013 גויסו בנטו קצת מעל 3 מיליארד ₪, כאשר בחודש פברואר 2013 גויסו כ-3.3 מיליארד ₪, ובינואר 2013 גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪. כך, מתחילת שנת 2013 מדובר בגיוס נטו של מעל 11.2 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש מרץ 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-2.1 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר בשווקים. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2013 קצת מעל 82 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת פברואר 2013, שאז נוהלו קצת מעל ל-78.6 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל, שממשיך לצמוח בקצב גבוה." 
   
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28.5% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20.5% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון, חודש פברואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-1.1 מיליארד ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (קצת מעל מ-900 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.6% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה בכ-29.8% מהשוק. פסגות סל שמחזיקה בכ-14.1% מהשוק, אמורה למזג לתוכה בקרוב את מיטב סל שמחזיקה כ-13.8% מהשוק (יחדיו הן יהיו עם נתח שוק של כ-27.9%). כמו כן, הראל סל מחזיקה נתח של כ-9.7% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים:  
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש מרץ 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 


 
 
 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש מרץ 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

מרץ-13

דצמבר-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

23,403

28.53

20,855

30.26

137.90

1,543.82

12.22%

מניות בחו"ל

16,901

20.61

13,690

19.87

410.12

2,554.50

23.45%

ממונפות ואסטרטגיות

499

0.61

484

0.70

7.99

14.05

3.09%

אג"ח בארץ

18,862

23.00

18,304

26.56

275.94

396.51

3.05%

אג"ח בחו"ל

428

0.52

471

0.68

-10.74

-28.49

-9.31%

סל מדדים

2,177

2.65

1,954

2.84

60.68

196.32

11.43%

תעודות פיקדון

19,750

24.08

13,151

19.08

2,164.40

6,566.01

50.18%

סה"כ

82,020

100.00

68,910

100.00

3,046.29

11,242.73

19.03%


 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל במרץ 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות במרץ 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

26,714

32.6%

1,139.60

3919.37

22,233

20.16%

תכלית

24,403

29.8%

903.95

3276.21

20556

18.72%

פסגות

11,588

14.1%

241.00

1404.50

9,887

17.21%

מיטב

11,343

13.8%

354.87

920.81

10,222

10.97%

הראל

7,971

9.7%

406.87

1721.84

6,012

32.59%

סה"כ

82,020

100%

3,046.29

11242.73

68,910

19.03%


 

למידע נוסף בתחום זה