איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר: מגמת הגיוס בענף תעודות הסל נמשכת - בחודש פברואר 2013 גויסו כ-3.3 מיליארד ₪

לאור המגמה החיובית בשוקי העולם, בעיקר במחצית הראשונה של חודש פברואר 2013, נרשמה עליה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר , "אמנם, בחודש פברואר 2013 גויסו בנטו כ-3.3 מיליארד ₪, לעומת ינואר 2013 אז גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪. אולם, עדיין מדובר בשיעור גיוס גבוה מאוד יחסית לתעשיית תעודות הסל, שתוך כעשור מצליחה לנהל היקפים מרשימים, ולמצב עצמה כאלטרנטיבת השקעה מהותית בשוק ההון".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש פברואר 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-1.4 מיליארד ₪), ותעודות על מניות בחו"ל (כ-980 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות ממונפות ואסטרטגיות (כ-11 מיליון ₪) ותעודות על אג"ח בחו"ל (כ-10 מיליון ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש פברואר 2013 קצת מעל 78.6 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת ינואר 2013, שאז נוהלו קצת מעל 74.3 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים מבחינת היקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל." 
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-23.5% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-22% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון, חודש פברואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-1 מיליארד ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (קצת מעל מ-820 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה בכ-32.3% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה בכ-29.8% מהשוק. פסגות סל שמחזיקה בכ-14.4% מהשוק, אמורה למזג לתוכה בקרוב את מיטב סל שמחזיקה כ-14% מהשוק, יחדיו הן יהיו עם נתח שוק של כ-28.4%. כמו כן, הראל סל מחזיקה נתח של כ-9.6% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש פברואר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש פברואר 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

פברואר-13

דצמבר-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

23,082

29.37

20,855

30.26

703.21

1,401.00

10.68%

מניות בחו"ל

16,377

20.84

13,690

19.87

978.35

2,122.65

19.63%

ממונפות ואסטרטגיות

489

0.62

484

0.70

-11.13

7.91

0.90%

אג"ח בארץ

18,504

23.54

18,304

26.56

165.80

121.44

1.09%

אג"ח בחו"ל

452

0.58

471

0.68

-9.86

-17.86

-4.10%

סל מדדים

2,104

2.68

1,954

2.84

36.84

133.28

7.71%

תעודות פיקדון

17,594

22.38

13,151

19.08

1,429.42

4,394.91

33.79%

סה"כ

78,603

100.00

68,910

100.00

3,292.64

8,163.33

14.07%


  
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בפברואר 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות בפברואר 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

25,410

32.3%

998.59

2762.57

22,233

14.29%

תכלית

23,394

29.8%

820.18

2360.19

20556

13.81%

פסגות

11,307

14.4%

637.50

1163.50

9,887

14.36%

מיטב

10,966

14.0%

53.02

566.67

10,222

7.28%

הראל

7,526

9.6%

783.36

1310.39

6,012

25.19%

סה"כ

78,603

100%

3,292.64

8163.33

68,910

14.07%
למידע נוסף בתחום זה