איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר: היקף גיוס חד בענף תעודות הסל - בינואר 2013 גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪

לאור המגמה החיובית בשוקי העולם, בחודש ינואר 2013 נרשמה עליה חדה בהיקף הנכסים המנוהלים בשוק תעודות הסל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל באיגוד לשכות המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר. "לשם השוואה, בשנת 2012 כולה, גייס ענף תעודות הסל כ-10.7 מיליארד ₪. מאידך, בחודש ינואר 2013 בלבד, גויסו למעלה מ-4.8 מיליארד ₪ על-ידי 5 מנפיקי תעודות סל בלבד. המדובר בחודש עם גיוסי שיא של כל הזמנים בענף תעודות הסל".

לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש ינואר 2013 הינם בתעודות פיקדון (למעלה מ-2.9 מיליארד ₪), ותעודות על מניות בחו"ל (למעלה מ-1.1 מיליארד ₪), כשמנגד היה פדיון שולי בתעודות על אג"ח בארץ ובחו"ל (כ-50 מיליון ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2013 למעלה מ-74.3 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת דצמבר 2012, שאז נוהלו כ-68.9 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל בישראל."  
 
מבדיקת סולומון עולה כי אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-29% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-21% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-24.5% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-22% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון, חודש ינואר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (למעלה מ-1.7 מיליארד ₪) ולאחריה תכלית תעודות סל (למעלה מ-1.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 32.6% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-29.9% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.1% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-8.9% משוק תעודות הסל".
 
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ינואר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

ינואר-13

דצמבר-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

21,447

28.85

20,855

30.26

678.20

678.20

2.84%

מניות בחו"ל

15,508

20.86

13,690

19.87

1,152.33

1,152.33

13.28%

ממונפות ואסטרטגיות

499

0.67

484

0.70

19.37

19.37

3.13%

אג"ח בארץ

18,237

24.53

18,304

26.56

-42.30

-42.30

-0.37%

אג"ח בחו"ל

449

0.60

471

0.68

-7.39

-7.39

-4.73%

סל מדדים

2,053

2.76

1,954

2.84

95.71

95.71

5.08%

תעודות פיקדון

16,155

21.73

13,151

19.08

2,961.11

2,961.11

22.84%

סה"כ

74,347

100.00

68,910

100.00

4,857.04

4,857.04

7.89%

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בינואר 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות בינואר 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  24,224

32.6%

               1,759.30

1759.30

                     22,233

8.96%

תכלית

                  22,258

29.9%

               1,536.04

1536.04

20556

8.28%

מיטב

                  10,753

14.5%

                  510.08

510.08

10,222

5.20%

פסגות

                  10,494

14.1%

                  528.22

528.22

9,887

6.14%

הראל

                    6,618

8.9%

                  523.40

523.40

6,012

10.08%

סה"כ

                  74,347

100%

               4,857.04

4857.04

                     68,910

7.89%

 

 

 

 

 

 

 
למידע נוסף בתחום זה