לין בעקבות העיצומים בנמל אשדוד: על הממשלה לנהוג כממשלה גם בתקופת בחירות ולפעול במסגרת אחריותה להגן על המשק

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, תקף היום את העיצומים בהם נוקטים עובדי נמל אשדוד. "אי אפשר להסכים יותר שעובדי הנמלים יחבלו בכלכלת המדינה, כל אימת שהם סבורים שמגיעה להם הטבה נוספת, בין אם הם צודקים ובין אם הם לא צודקים. "

על הממשלה לנהוג כממשלה גם בתקופת בחירות ולפעול במסגרת אחריותה להגן על המשק, על המגזר העסקי ועל מקומות העבודה. לא יתכן שייווצר חוסר איזון כה משווע על פיו קבוצות עובדים מצומצמות, המחזיקות את נכסי המדינה, יפגעו בכלל הציבור באופן בלתי מידתי, על מנת לקדם אינטרסים אישיים.
 
לדעת לין, "הפתרון לא יכול לעבור תמיד דרך בית הדין הארצי לעבודה. יש לשקול הגשת תביעות משפטיות אישיות כנגד אלה הגורמים לנזקים שלא במסגרת המותר בחוק."

למידע נוסף בתחום זה