למרות המצוק הפיסקאלי והמגמה השלילית בבורסות העולם: בחודש דצמבר 2012 נרשמה עליה קלה בהיקף הנכסים בשוק תעודות הסל

למרות המצוק הפיסקאלי והמגמה השלילית בבורסות העולם, בחודש דצמבר 2012 נרשמה עליה קלה בהיקף הנכסים בשוק תעודות הסל, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. עם זאת, לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק  ההון בלשכת המסחר, המצוק הפיסקאלי נתן אותותיו גם בענף תעודות הסל : בניגוד לחודשים הקודמים בהם קצב הגידול בענף היה גבוה יותר, הרי שבחודש החולף מדובר בעליה מינורית של 42 מיליון ₪.

מנתוני האיגוד נמצא עוד כי בחודש דצמבר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-760 מיליון ₪ (בניכוי החזקות הדדיות) וכמו כן, חלה עלייה קלה בהיקף הנכסים המנוהל במוצרי מדדים, שעומד בסוף החודש החולף על למעלה מ-68.9 מיליארד ₪".
 
לדברי סולומון, עיקר הגיוסים בחודש דצמבר הינם בתעודות על מניות בארץ (למעלה מ-1.5 מיליארד ₪), ותעודות על מניות בחו"ל (כ-604 מיליון ₪), כשמנגד היה פדיון בתעודות פיקדון (כ-1 מיליארד ₪). מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל כ-10.7 מיליארד ₪, כשעיקר הגיוס הינו בתעודות פיקדון (כ-5.8 מיליארד ₪), שנחשבות להשקעה סולידית בתקופות משבר בשווקים. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש דצמבר 2012 כ-68.910 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת נובמבר 2012, שאז נוהלו סך של כ-68.868 מיליארד ₪. המדובר בשיא של כל הזמנים בהיקף הנכסים המנוהל בענף תעודות הסל, בהשוואה לשנים האחרונות, הרי ששוק תעודות הסל ניהל בסוף 2011 סך של כ-56 מיליארד ₪, ובסוף שנת 2010 ניהל כ-57.6 מיליארד ₪." 
  
מבדיקתו של סולומון עולה כי "עדיין אין שינוי בהתפלגות ההשקעה בענף תעודות הסל:  כ-30% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-20% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-26.5% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-19% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון, חודש דצמבר 2012 המגייסת המובילה הינה הראל תעודות סל (כ-666 מיליון ₪) ולאחריה פסגות תעודות סל (כ-533 מיליון ₪). מנגד, בקסם תעודות סל היה פדיון (כ-560 מיליון ₪). בשנת 2012 המגייסת המובילה היא תכלית תעודות סל (כ-2.4 מיליארד ₪) ואחריה מיטב תעודות סל (כ-2.3 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 32.3% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-29.8% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.8% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.3% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-8.7% משוק תעודות הסל". 
 
רצ"ב 3 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות, מנהלים, והשוואה רב שנתית. 
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2012
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

דצמבר-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

20,855

30.26

17,501

32.42

1,512.29

1,655.16

19.17%

מניות בחו"ל

13,690

19.87

10,130

18.77

604.12

2,351.85

35.15%

ממונפות ואסטרטגיות

484

0.70

986

1.83

-13.30

-405.73

-50.89%

אג"ח בארץ

18,304

26.56

16,315

30.23

-386.54

804.03

12.19%

אג"ח בחו"ל

471

0.68

95

0.18

-7.85

356.27

397.54%

סל מדדים

1,954

2.84

1,755

3.25

51.74

85.01

11.31%

תעודות פיקדון

13,151

19.08

7,193

13.33

-1,000.01

5,860.46

82.81%

סה"כ

68,910

100.00

53,975

100.00

760.45

10,707.06

27.67%


  
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בדצמבר 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות בדצמבר 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

22,233

32.3%

-559.78

2190.02

18725

18.74%

תכלית

20,556

29.8%

52.94

2450.45

16708

23.03%

מיטב

10,222

14.8%

67.76

2327.77

7,353

39.01%

פסגות

9,887

14.3%

533.15

1612.33

7,627

29.63%

הראל

6,012

8.7%

666.38

2126.49

3,562

68.78%

סה"כ

68,910

100%

760.45

10707.06

53975

27.67%


  
  


 

 

 
 
 
טבלה ג - השוואה רב שנתית (לרבות מיזוגים שהיו)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם חברה מנהלת

שנת 2012

שנת 2011

שנת 2010

 

נכס מנוהל

נתח שוק

נכס מנוהל

נתח שוק

נכס מנוהל

נתח שוק

קסם

22,233

32.3

19,005

33.9

17,983

31.2

תכלית

20,556

29.8

18,152

32.4

19,618

34.0

מיטב

10,222

14.8

7,676

13.7

8,262

14.3

פסגות

9,887

14.3

7,666

13.7

8,705

15.1

הראל

6,012

8.7

3,562

6.4

3,058

5.3

סה"כ

68,910

100

56,062

100

57,626

100


 
 
 

למידע נוסף בתחום זה